V sobotu 11. března 2023 se v budově Krajského úřadu Pardubického kraje konalo již 3. setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů. Tato tradice započala v lednu loňskéhho roku, kdy proběhlo historicky první setkání milovníků (nejen) hasičské historie na zámku v Řitce na okrese Praha-západ. Druhé setkání se konalo v říjnu 2022 v Černovicích na okrese Pelhřimov a nyní se tedy příznivci historie sešli v Pardubicích, kde příjemný azyl poskytl téměř šedesáti účastníkům této konference Sál Jana Kašpara v přízemí budovy Krajského úřadu Pardubického kraje.  Pořadatelství akce se ujala Ústřední odborná rada historie a muzejnictví spolu s Krajským sdružením hasičů Pardubického kraje. Starostovi KSH Pardubického kraje, Josefu Bidmonovi, a jeho týmu patří velký dík za přípravu a realizaci tohoto setkání. Velmi zajímavá byla pro všechny zúčastněné doprovodná výstava, kterou připravili sběratelé Pardubického kraje v čele s Ladislavem Dvořákem, jenž je členem Ústřední odborné rady historie a muzejnictví.

Během celého dne pak byly na programu neméně zajímavé přednášky na různá témata. Přednáškový maratón byl symbolicky zahájen výkladem o kronikách, jejich historii a současnosti, jehož se ujala Simona Barsová. Poté zaujal místo přednášejícího Zdeněk Ondráček, jenž seznámil přítomné s mezinárodní požárnickou soutěží CTIF Brno 1973. Následovala přednáška na téma 70 let založení drážních hasičů Roberta Kučery, a dále pak seznámení s hasičskými památečními jízdami v podání Josefa Nitry. Václav Liška, vedoucí Ústřední odborné rady historie a muzejnictví, podal informace o blížící se výstavě Pod ochranou Floriána, již si mohou zájemci prohlédnout v Muzeu Blovice v Plzeňském kraji. Dále pak Josef Myslín informoval o možnostech, kterak digitalizovat hasičské kroniky a dokumenty a vytvářet tak digitální archívy. David Štěpán z Černovic pozval přítomné na již 4. setkání milovníků a příznivců hasičské historie, které se uskuteční v Černovicích v sobotu 14. října t. r. Posléze následovala přednáška o hasičské filatelii místního sběratele Petra Motla, jehož expozice byla součástí doprovodné výstavy setkání. Před samotným závěrem vystoupil Josef Bidmon (z Okresního sdružení hasičů Nymburk) a požádal přítomné o součinnost při mapování zapojení hasičů do protinacistického odboje za 2. světové války.

Během polední přestávky proběhlo v předsálí jednání Ústřední odborné rady historie a muzejnictví, kde byla vyhodnocena soutěž Kronikář 2022 a vyhlášena soutěž Kronikář 2023. Ostatní účastníci využili možnost prohlídky výstavy, diskuze s vystavovateli a nechyběla vždy cenná výměna zkušeností.

Těšíme se na další setkání.

Petra Myslínová Cejpková