Příspěvků na téma Chybami se spolek učí se i přes veškerou redakční snahu nepodařilo do třetí letošní Archy nashromáždit tolik jako jindy. Proto si dovolím hned na začátek poděkovat těm, kteří se daného námětu nezalekli – nebo ho zkrátka „nevypustili“–, a zamysleli nad ním: jmenovitě Ondřeji Vojtovi a Jaroslavě Čečrdlové (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – SHČMS), Jakubu Frajovi (Komunitní centrum Petrklíč), Vendule Nejedlé (Pionýr), Jaroslavu Biolkovi (Duha Klub Dlažka) a Danielu Krejčímu ze Střediska volného času (SVČ) TYMY.

Archa č. 3/2022 - ke zhlédnutí