Poslední Archa roku 2022 s pořadovým číslem 6 je „venku“. Při pohledu z okna ven se přitom člověk neubrání pocitu, že její ústřední téma je celkem trefné: Podzimní splín nám nehrozí. A že tomu tak skutečně je, o tom se Vás v nové Arše snaží přesvědčit příspěvky spolků (a dalších forem neziskových organizací) pracujicích s dětmi a mládeží, respektive v jejich prospěch. O koho konkrétně jde tentokrát? Když pominu „střešní“ Českou radu dětí a mládeže s jejími projekty 72 hodin a Strukturovaný dialog mládeže, do finálního čísla přispěly Česká tábornická unie,  Junák – český skaut, Český svaz ochránců přírody (ČSOP), Hnutí Brontosaurus, YMCA v ČR, Pionýr, Vodáci Odry a Olše, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Asociace debatních klubů, Asociace TOM a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Za redaktorskou práci pro článek sdružení děkujeme Jarce Čečdlové, Andree Dopitové a Janě Trojancové

Archa č. 6/2022 - k přečtení