Práce s dětmi je časově dost náročná, ale také zodpovědná. „Schopnosti a zkušenosti získané vedením dětského oddílu se v pozdějším profesním i osobním životě dají výborně zužitkovat. Člověk s takovými kompetencemi, jako jsou organizační schopnosti, týmová práce, kreativita, zodpovědnost se v pracovním kolektivu rozhodně neztratí,“ napsala ve svém úvodníku k druhému číslu letošního ročníku časopisu Archa členka náčelnictva Ligy lesní moudrosti Pavlína Hlaváčová.

A právě výchova nových a zdokonalování stávajících vedoucích je nosným motivem Archy č. 2/2023. O své zkušenosti se podělily organizace YMCA, Talnet, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Duha Klub Dlažka, RADAMBUK, Dorostová unie, Česká tábornická unie, Asociace TOM, Pionýr, INEX-SDA a Rada dětí a mládeže hlavního města Prahy.

ARCHA č. 2/2023 - k přečtení