Přidat – své příspěvky do třetího letošního čísla zpravodaje vydávaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) – se rozhodla řada spolků a dalších organizací (nejen) sdružených v ČRDM. Je ovšem nabíledni, že vzniku jejich časopiseckých článků předcházely činy, aktivity a akce v nich popisované… Téma Archy číslo 3/2023 zní: Pro zelenější Evropu. A „oslovilo“, jak se dnes říkává, Ligu lesní moudrosti, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Talnet, Pionýra, Mladé ochránce přírody, Asociaci TOM, Českou tábornickou unii, vzdělávací centrum Tereza, Junáka – českého skauta a Český svaz ochránců přírody. A protože námět zajímavě a čtivě zpracovala rovněž Česká rozvojová agentura, patřičný prostor v aktuální Arše náleží i jí.

ARCHA č. 3/2023 - k přečtení