Nepodnikáme – jsme podnikaví. Tak zní původní ústřední téma čtvrtého čísla letošního ročníku časopisu Archa. Během předtiskových prací na zmíněném čísle ovšem proběhly tři akce důležité pro vydavatelku Archy, jíž je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). Šlo o pětadvacáté „narozeniny“ ČRDM, dvacátý ročník Ceny Přístav a Dětský den na Pražském hradě, na němž se Česká rada dětí a mládeže podílela. Pročež přední obálka aktuální Archy dostala i nadpis 25 let ČRDM – a číslo 4/2023 pak mimořádně o čtyři stránky navíc.

Kromě jiných zajímavých informací si na straně 17 můžete přečíst i článek: Jednou chci být HASIČEM! (autor: SDH Mirotice)

ARCHA č. 4/2023 - k přečtení