O víkendu 22. a 23. února se sešli vedoucí Okresních a Krajských odborných rad represe se členy Ústřední odborné rady represe na tradičním aktivu. V pořadí již sedmé celostátní Instruktážně metodické zaměstnání organizovalo pro své členy ve velitelských funkcích SH ČMS v Přibyslavi. Akce se účastnilo bezmála 70. funkcionářů, velitelů.

Úvodním slovem zahájil celou dvoudenní akci, vedoucí Ústřední odborné rady, Robert Kučera. Přivítal přítomné, hosty a vyjádřil potěšení nad vysokou účastí velitelů ze všech krajů České republiky. Dále předal slovo starostovi SH ČMS panu Janu Slámečkovi. Starosta SH ČMS pozdravil jednání velitelů a připomněl význam oblasti represe nejen v rámci dobrovolných hasičů, ale v rámci hasičstva jako celku, a to od historie až po současné období, kdy jsou dobrovolní hasiči nasazováni masivně k řešení mimořádných událostí spojených s výkyvy počasí.

V dalším bloku přednášky starosta SH ČMS Jan Slámečka společně s vedoucím ÚORR Robertem Kučerou seznámili všechny přítomné s výsledky prosazování zájmů dobrovolných hasičů nejen v nedávné době, ale i za uplynulé funkční období 2015 - 2020. V tomto duchu se neslo i celé víkendové jednání. Sobotní program dále vyplnila témata připomínající pojištění a odškodnění dobrovolných hasičů v případě újmy, vystupování hasičů na veřejnosti a stejnokrojový předpis. Blok přednášek byl věnován oblasti ochrany obyvatelstva a provádění preventivně výchovné činnosti jednotkami SDH obcí. Velmi zajímavou kapitolou bylo představování oblasti represe v jednotlivých krajích. V tomto roce členové rady za Středočeský kraj a Liberecký kraj seznámili přítomné s úkoly a úspěchy jednotek PO ve svých krajích. Sobotní den byl věnován panelové diskusi mezi přítomnými, která je nedílnou součástí předávání zkušeností nabytých ze všech koutů ČR.

Nedělní ráno a potažmo celé dopoledne je tradičně věnováno spolupráci Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska a Hasičského záchranného sboru ČR. Hodnocení se zhostil brig. gen. Ing. František Zadina, náměstek generálního ředitele HZS ČR. Pan brigádní generál několikrát v průběhu dopolední přednášky velmi důrazně upozornil na neocenitelnou, velmi profesionální spolupráci dobrovolných a profesionálních hasičů. Pan náměstek Zadina prezentoval nejen statistické výstupy za uplynulé období, ale seznámil přítomné i se zcela novými trendy a poznatky v oblasti požární ochrany.

Závěr dvoudenního jednání provedl společně s vedoucím ÚORR SH ČMS Robertem Kučeroui ředitel kanceláře SH ČMS, Jan Aulický. Oba popřáli všem zúčastněným vše nejlepší a mnoho zdaru v další hasičské činnosti. Vzhledem k tomu, že v některých případech byl na aktivu účasten odstupující i nový vedoucí rady, poděkovali dosavadním funkcionářům za odvedenou práci. Novým naopak popřáli hodně elánu a chuti do práce v následujícím funkčním období.

Bc. Robert Kučera – vedoucí Ústřední odborné rady represe SH ČMS