Unikátní cvičení složek IZS se uplynulý víkend uskutečnilo v Josefově Dole a v Liberci. Hasiči tam nacvičovali činnosti po zavalení osob po zřícení střechy domu a pátrání po pohřešovaných osobách. Cvičení připravoval tým psovodů z JSDHO Hejnice, který ho zároveň pořádal jako Závod záchranných psů SH ČMS pro psovody z celé republiky.

Celé cvičení začalo v pátek večer v Josefově Dole, kde se podle plánu zřítila část střechy jedné z budov. Na místo okamžitě vyjely tři jednotky hasičů, kteří na místě nacvičovali postup záchranných prací při této mimořádné události, konkrétně vyhledání osob, předlékařskou pomoc a transport zraněných. Na místo byli také okamžitě povoláni psovodi. Ti pak podle předem stanoveného pořadí prohledávali nejen budovu se zřícenou střechou, ale i přilehlý les. Po prohledání všech prostor se cvičení přesunulo do Liberce, kde psovodi po necelých čtyřech hodinách spánku opět nasazovali své psy. Tentokrát pátrání probíhalo v prostorách bývalé slévárny v Ostašově, jejíž demolice přestavuje naprosto reálný scénář města po zemětřesení. Psi byli nasazeni do dvou sektorů, což pro ně bylo, hlavně v poledních hodinách vzhledem k tropickým teplotám, velmi náročné.

Psi specializovaní na plošné pátrání pak souběžně prohledávali les pod Ještědem, kde se v rámci cvičení pohřešovala skupina osob. Celé cvičení pak skončilo v odpoledních hodinách v Hejnicích vyhlášením výsledků a diskuzí nad strategií jednotlivých týmů.

Rád bych poděkoval všem dobrovolníkům, kteří nám velmi ochotně představovali pohřešované a zavalené osoby. Dále také děkujeme majiteli Objektu v Josefově Dole a Lesům ČR. Velké poděkování pak patří Firmě Finapra Development, zastoupené pány Šichem a Novotným. Bez jejich pomoci a nadšení pro naši práci by se cvičení na takovéto úrovni nemohlo uskutečnit. Za dlouhodobou podporu pak děkujeme našemu domovskému městu Hejnice, Libereckému kraji a firmě Atrea s.r.o.

Výsledky Závodu Záchranných psů SH ČMS 2020

Sutina:

1. místo – Dagmar Kopencová (SDH Všechlapy) 2. místo – Lucia Čeňková (SDH Zvole) 3. místo – Veronika Kosinová (SDH Horní Bříza)

Plocha:

1. místo – Martin Brandner (SDH Liteň) 2. místo – Martina Taterová (SDH Rynholec) 3. místo – Jan Russe (SDH Rynholec)

Pavel Morávek zástupce velitele psovodů SH ČMS