SH ČMS ve spolupráci s GŘ HZS příští rok organizuje Mistrovství ČR záchranných psů, psovodů složek IZS 2021.  Termín je 10. – 12. 9. 2021.

Doufáme, že se mistrovství uskuteční a se všemi se potkáme.

Pavel Morávek