Ve dnech 15. a 16. června provedly tři jednotky profesionálních hasičů z Plzně a jednotky dobrovolných hasičů z Nýřan a Dobřan výcvik leteckého hašení rozsáhlých lesních požárů. Výcvik probíhal společně s Armádou České republiky, konkrétně s 24. základnou dopravního letectva Praha – Kbely. Výcvik proběhl v areálu mezinárodního letiště Plzeň/Líně.

Odborná příprava hasičů měla jasné cíle. Prohloubení znalostí a schopností hasičů při plnění závěsného vaku vrtulníku. Nácvik plnění závěsného vaku vrtulníku typu W 3 A Sokol provozovaným AČR. Dále pak ověření součinnosti mezi hasiči – strojníky, plnícími skupinami, hasičem pro stabilizaci vaku, velitelem plnícího stanoviště, hasičem - leteckým záchranářem a kapitánem vrtulníku.

Výsledek celého výcviku byl více než uspokojivý. S klidným svědomím můžeme konstatovat, že v případě vzniku rozsáhlého lesního požáru, nebo požáru ve špatně přístupném místě jsou hasiči z Plzeňského kraje dobře připraveni.