Období, kterým v současné době procházíme, klade na hasiče velké nároky. A to bez rozdílu kategorie jednotky PO, či zdali jsou hasiči dobrovolní nebo z povolání. Velké nasazení hasičů v době pandemie, jakož to i restrikce ve smyslu omezení setkávání, vytvořilo značný deficit také v organizaci odborné přípravy.

Na jedné straně stojí zcela objektivní příčiny, které zamezily organizaci kurzů všech úrovní a na straně druhé stále narůstající potřeby jednotek SDH obcí na vyškolení členů jednotek. Je naprosto lhostejno, zdali se jedná o ústřední hasičské školy SH ČMS, či Školící vzdělávací zařízení GŘ HZS ČR. Kapacity všech vzdělávacích zařízení jsou naprosto vyčerpány.

Každému kdo jen trochu zná širokou problematiku odborné přípravy, je zcela jasné, že vzniklý deficit za rok a půl omezení budeme ve vyškolení nových členů jednotek SDH srovnávat běžnými kapacitami minimálně dva roky. Nástrojem, kterým však můžeme deficit v odborné přípravě dobrovolných hasičů smazat rychleji, jsou odloučené kurzy Ústředních hasičských škol, které je možno organizovat v místě potřeby. Tedy v jednotlivých krajích a okresech.

Dva takové kurzy již proběhly v Plzeňském kraji. Jednalo se o kurz Strojníků S40 a kurz Velitelů V40. Oba kurzy byly zajištěny jak odbornými lektory školy, tak i externími lektory z místa konání kurzu. Technicky tyto kurzy podpořily jednotky dobrovolných hasičů z Nýřan, Stoda a Města Touškova

Robert Kučera

vedoucí UORR