V Přibyslavi se tento víkend 8. –9. ledna uskutečnilo setkání psovodů SH ČMS. Hlavním tématem byla budoucnost směřování psovodů nejen v tomto roce, ale i v letech následujících. "Na pracovním setkání se řešily předpisy, vzdělávání a praktická činnost psovodů, zejména jejich postavení v systému IZS" uvedl Pavel Morávek, zástupce velitele psovodů SH ČMS. Jednání se účastnili zástupci družstev psovodů a velitelů, za SH ČMS byl přítomen J. Aulický. Ze schůzky rovněž vzešel návrh na vznik tří pracovních skupin, z čehož první se bude věnovat zkušebnímu řádu, druhá vzdělávání a třetí vzdělávání technické podpory psovodů.

Mgr. Irena Špačková

foto: SH ČMS