Plán práce Ústřední odborné rady represe na rok 2018

Únor 

- Zkoušky odborností HASIČ

- Příprava a provedení instruktážně metodického zaměstnání vedoucích ORR

- Příprava Pyrocar 2018

                             

Duben

- Příprava Pyrocar 2018

- Vyhodnocení provedení IMZ vedoucích ORR

- Vyhodnocení zkoušek odborností HASIČ

 

Srpen

Pyrocar 2018

 

Říjen

- Příprava výcvikového roku 2019

- Kontrola a novelizace dokumentů oblasti Represe

- Příprava zkoušek HASIČ I. st.

- Příprava aktivu velitelů OSH a KSH

 

Prosinec

- Zhodnocení činnosti v roce 2018

- Příprava plánu práce na rok 2019

- Příprava zkoušek HASIČ I. st.

- Příprava aktivu velitelů OSH a KSH

         

 Průběžné úkoly na každém jednání:

  • Spolupráce s ÚHŠ na přednáškách a zkouškách z represe
  • Informace z jednotlivých KSH a OSH
  • Informace z VV SH ČMS
  • Spolupráce s ÚORHS
  • Vyhodnocení plnění strategického plánu oblasti represe