Opět po roce se 16. - 18. 2. v Přibyslavi uskutečnil tzv. víkend represe zahrnující tři významné akce úseku represe. Celý víkend byl zahájen pátečním  dopoledním jednáním Ústřední odborné rady represe (dále ÚORR). Byly projednány tyto body: příprava zkoušek Hasič I., příprava instruktážně metodického zaměstnání vedoucích okresních odborných rad represe, informace z Ústřední odborné rady hasičských soutěží (S. Pumprla, J. Aulický). NA programu jednání byla také příprava Mistrovství České republiky v TFA. Tomáš Kohel informoval o přípravě propozic a výběru rozhodčích. Následovat bude informování krajských sdružení o podmínkách kvalifikace. Byla rozlosována startovních čísla pro jednotlivá KSH a bylo rozhodnuto, že rozhodčí nastoupí v PS-II, čepicích vyrobených pro MČR a reflexních vestách. Na MČR budou pozváni také noví rozhodčí v zácviku. Vedoucí rady Robert Kučera prezentoval Strategický plán ÚORR v pracovní verzi. Plán bude do budoucna sloužit jako prezentace činnosti oblasti represe SH ČMS. Do doby než bude ucelený dokument vydán, bude zpracována jednoduchá prezentace pro představení oblasti represe a shrnutí širokého rozsahu této oblasti u dobrovolných hasičů. Na plánu se neustále pracuje, přesto že je nosná kostra hotová. Bohužel, není možné plán v této chvíli vydat a to vzhledem k situaci na politické scéně vzniklé po parlamentních volbách, kdy není s kým jednat o potřebách dobrovolných hasičů. Situaci okolo Strategického plánu SH ČMS neulehčilo ani Generální ředitelství HZS ČR, které představilo svůj plán rozvoje. Oba dokumenty totiž v některých oblastech kolidují.

První náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar informoval členy rady právě o jednání poslanecké sněmovny, na němž byla představena koncepce HZS na příští období. V koncepci vůbec není zmínka o dobrovolných hasičích! Předpokládá se, že se bude měnit zákon o požární ochraně, stavební zákon a další předpisy. Dále hovořil o dotacích na sport, dotacích od MV ČR a MŠMT.

  1. Kučera informoval, že byly přidány tři nové kódy typické činnosti do zprávy o zásahu (hašení vodní mlhou, řezání vodním paprskem, použití defibrilátoru). Dále podal informaci ke konání vodní fontány v Praze 2. 6. 2018 a k přehlídce 28. 10. 2018. Požádal členy rady, aby ho informovali o akcích pořádaných u příležitosti stého výročí založení ČSR.

O přípravách Pyrocaru 2018 informoval J. Aulický. Termín konání akce je 17. – 18. 8. 2018 v Přibyslavi. Již je zajištěno finanční pokrytí, zajišťuje se organizační tým, pořádková služba, řízení dopravy, parkování exponátů, služba pro řešení odpadového hospodářství atd. Nadále jsou vyhledáváni vystavovatelů z řad firem.

V závěru jednání nastala slavnostní chvíle. Romanu Máchovi byl jako prvnímu z řad SH ČMS předán Průkaz mezinárodního rozhodčí.

Páteční dopoledne patřilo zkouškám odbornosti HASIČ I. Před komisí vedenou J. Šepsem úspěšně absolvovali tři uchazeči. Také  v letošním roce komisi velice mile překvapila hasička, která bravurním způsobem odpověděla na otázku z dekontaminace a bojového nasazení družstva 5+1.

Sobota patřila IV. odbornému semináři vedoucích OORR a KORR. Po zahájení přednesl J. Salivar zprávu o jednání se státní správou a předneseném strategickém plánu rozvoje HZS do roku 2021 s výhledem do roku 2030. Vedoucí KORR M. Ježek, J. Šeps představili činnost na úseku represe ve svých krajích.

Poté vystoupil  p. Kožený (HZS Pardubického kraje) s prezentací studie Ochrana zdraví hasiče, která se věnovala intoxikaci těla hasiče karcinogenními látkami při a po zásahu.  Poté proběhla  statická ukázka techniky JSDHO Přibyslav.

Dalším bodem programu byla prezentace Pavla Marschala (člen UORHS) informující o vydání nových pravidel PS, která mimo jiné umožní SH ČMS mít lektory RI.

Dalším příspěvkem sobotního jednání byla prezentace vedení psovodů SH ČMS o činnosti v minulém období. Mimo jiné byla představena organizační struktura psovodů SH ČMS a zkoušek odborností. V závěru dne vystoupil Jan Aulický s tématem změny Stanov SH ČMS ve vztahu k legislativě. Celý seminář zakončily nedělní přednášky Jiřího Šepse na téma  Výcvikový rok a Jana Aulického o pojistných smlouvách SH ČMS.

                                                                                                                            Milan Růžička