Vedoucí okresních a krajských rad represe, vyslechli na pracovním aktivu v Přibyslavi výhody, které vedení SH ČMS vyjednalo pro dobrovolné hasiče na úrovni vlády.

Vedoucí ústřední odborné rady represe SH ČMS, Bc. Robert Kučera seznámil účastníky semináře oblasti represe s výhodami, které představitelé Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyjednali ve prospěch členů dobrovolných jednotek požární ochrany. V krátké prezentaci, která je součástí Strategického plánu, se přítomní seznámili s jednotlivými body složitých jednání ve vládě a na ústředních orgánech státní správy.

V současné době jsou členové jednotek SDH obcí, mimo jiné díky Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zajištěni výhodami, o kterých se mohlo dobrovolným hasičům před několika lety jen zdát. Vezmeme-li v potaz poslední dva roky, uvedl Robert Kučera, podařil se velký kus práce. Kupříkladu odškodnění za poškození zdraví a úmrtí dobrovolného hasiče je 12 ti násobek platu. Samozřejmě neříkáme, že to je dostatečné, ale v předchozích letech to byl  4-6 násobek platu.  Další výhodou je nemocenská úhrada mzdy. V současnosti se jedná o 100 % náhrad při úrazu u zásahu, stejně jako u příslušníků HZS ČR. V minulosti to bylo pouhých 60%.

Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem ČR se daří školit dobrovolné hasiče v autoškole HZS ČR. Rovněž se daří převod majetku z organizací státu na orgány obcí, pro potřeby dobrovolných jednotek požární ochrany.

Dílčí výsledky zaznamenáváme i v preventivním očkování členů jednotek sborů dobrovolných hasičů. Nyní naše jednání přinášejí ovoce. Dvě pojišťovny na tuzemském trhu začaly nabízet bonusy při očkování dobrovolných hasičů proti Hepatitidě. Zatím se program očkování týká pouze členů jednotek požární ochrany kategorie JPO II. a JPO III. Očkování hasičů z jednotek JPO V. je však pouze otázkou času.

Na druhou stranu vedení SH ČMS pokračuje v jednání ohledně začlenění činnosti jednotky ve veřejném či obecném zájmu do zákonných předpisů našeho právního řádu. Ruku v ruce s tímto tématem jdou i výhody zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají členy dobrovolných jednotek požární ochrany.

Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska se v současné době významně podílí prostřednictvím rady vlády ČR na tvoření dotační politiky pro jednotky SDH obcí. V letošním roce je pro dobrovolné hasiče připraveno 310 mil. Kč. Finance jsou připraveny na pořízení 371 dopravních automobilů, 40 budov hasičských zbrojnic, 112 nových cisternových automobilových stříkaček, 18 rekonstrukcí velkokapacitních CAS.

Samozřejmě jsme si vědomi významného deficitu, který zapříčinily roky, kdy finanční dotace v požární ochraně ne dosahovaly ani jedné třetiny. Rovněž jsme si vědomi nutnosti mnohem vyšších výdajů na materiálně technické vybavení dobrovolných hasičů.

R. Kučera

vedoucí ÚORR