Ve dnech 4.-6.10.2019 se konalo v Pardubicích setkání psovodů z SH ČMS. Sedmé setkání pořádalo družstvo psovodů SDH Svítkov – Popkovice. Akce byla zahájena v páteční podvečer organizační schůzkou, následovala schůze velitelů družstev, pro ostatní psovody a jejich doprovody byla připravena přednáška první pomoci pro psy s vynikající lektorkou Zuzanou Wildmannovou. Poté následoval společenský večer.

Pětadvacet psovodů bylo rozděleno do skupin tak, aby v každé skupině byli jak zkušení, tak méně zkušení psi a psovodi, tak psi různého zaměření. Psovodi byli zároveň rozděleni tak, aby skupinu netvořili členové stejného družstva. Psovodi v organizátorem vytvořených skupinách se mezi sebou často neznali, nevěděli tudíž dopředu, kdo má jakého psa a na jaké úrovni. Cílem bylo znesnadnit psovodům situaci tím, že se budou muset během simulovaného zásahu zkoordinovat s lidmi se kterými běžně necvičí. Výjimkou bylo pouze družstvo JSDHO a SDH Hejnice, které bylo na setkání jedním vozidlem a nebylo tudíž možné družstvo rozdělit, což jim mohlo poskytnout jistou výhodu. 

V sobotu na psovody čekali tři denní a jeden noční zásah, přičemž v terénu byli celý den bez možnosti návratu na základnu. Týmy do poslední chvíle nevěděli, jaký úkol na ně čeká. Během dne se setkali s různými modelovými situacemi. Čekalo je prohledávání opuštěných budov, pátrání po ztracených houbařích v lese nebo dětech, které se ukrývali v areálu autovrakoviště. Neminula je ani situace, kdy měli poskytnout první pomoc zraněné osobě.

Neděle byla věnována společnému tréninku na sutinovém trenažeru Hladíkov, kde měli psovodi možnost pozorovat kolegy při práci a vyměnit si tak své zkušenosti.

Děkujeme všem psovodům za účast a doufáme že pro ně toto setkání bylo přínosem.

Obrovské díky patří dobrovolníkům, komisařům a hlavně figurantům, kteří  se  v sobotním nepříznivém počasí vydrželi celý den „ztrácet“ v lese. Za zajištění zázemí a stravy děkujeme hasičům SDH Svítkov – Popkovice. Za pomoc při organizaci děkujeme členům Sirius,z.s. - Sirius Rescue Pardubice, BARKING DOGS CZ, z.s., Radimovi Sobotkovi ze ZBK Pardubického kraje a dalším. Velké díky patří WarField Events z.s., Lesy České republiky, s. p. a BARKING DOGS CZ, z.s. za poskytnutí prostoru. Majiteli Autobazaru Škoda – Sobětuchy panu Ing. Vlastislavu Růžičkovi za poskytnutí prostoru a herecké výkony, které dodali na autenticitě zásahu. Za odborné zajištění stanoviště první pomoci děkujeme Tereze Holanové.

 

Ing. Zuzana Hrubešová Velitel družstva psovodů SDH Svítkov – Popkovice