V pátek 6. prosince jednala Ústřední odborná rada represe SH ČMS v Karlovarském kraji. Konkrétně v nové hasičské zbrojnici ve Slané u Chebu.

Poslední jednání rady v roce 2019 mělo velmi bohatý program. Jednání zahájil vedoucí rady pan Robert Kučera a předal slovo starostovi Krajského sdružení hasičů v Karlovarském kraji panu Aloisi Minářovi. Ten přivítal všechny přítomné a informoval o aktivitách dobrovolných hasičů v Karlovarském kraji. Následovala exkurse po moderním areálu hasičské zbrojnice místního sboru ve Skalné. Exkurzi doplněnou o přednášku vedl velitel sboru a jednotky SDH obce Skalná pan Roman Melničuk.

Po ukončení prohlídky následovalo oficiální jednání Ústřední odborné rady represe. Program se skládal z třinácti bodů. Velice konstruktivní jednání se týkalo především zhodnocení dosavadní činnosti v oblasti represe. Ne jen v roce 2019, ale v celém předešlém volebním období. Hodnocení předešlého volebního období na úseku represe, je natolik rozsáhlé a klíčové, že by jeho zakomponování do tohoto článku nebylo příliš vhodné. Proto se budeme zmíněnému tématu věnovat v samostatném článku.

Rada dále složila plán práce na následující rok 2020. Plán činnosti samozřejmě obsahuje veškeré standardní body v oblasti represe. V roce 2020 budeme opět organizovat instruktážně metodické zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských rad represe. Počítáme se svým podílem na organizaci zahajovacího ceremoniálu Litoměřických slavností. V roce 2020 budeme organizovat další ročník Mistrovství ČR v disciplínách TFA. Tentokrát ve Svitavách. Opět se budeme bavit na odborné úrovni se zástupce GŘ HZS ČR o potřebách členů jednotek SDH obcí. Samozřejmě se chceme i nadále důrazně podílet na zajištění dalších výhod pro členy jednotek SDH obcí. V neposlední řadě vydáme do konce tohoto roku i metodickou pomoc velitelům jednotek požární ochrany nazvanou Výcvikový rok 2020. Úvod roku následujícího bude ve znamení vyhlášení zkoušek odbornosti HASIČ I. stupně.

Opravdu velkou pozornost jednání věnovalo informacím ze sekce psovodů SH ČMS. Zde musíme zmínit nejen veliké úspěchy našich kynologů na domácí i mezinárodní půdě. Velkým úspěchem je i získání několika dotačních titulů na činnost psovodů. Toto vše patří do úspěchů oblasti represe Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.

Ústřední odborná rada represe SH ČMS