Tento metodický pokyn upravuje podmínky získání odznaku orientovaného na znalosti a dovednosti z činností dobrovolného hasiče. Je určen pro členy sborů, členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDHO), kteří jsou řádnými členy SH ČMS a splní předepsané podmínky tímto Pokynem. Odznak Hasič I. – III. stupně nenahrazuje dřívější odznak Vzorný požárník I. – III. stupně.

METODICKÝ POKYN – ke stažení