V. MČR jednotek SDH obcí ve vyprošťování u dopravních nehod se uskuteční 5.10. 2019 v Olomouci – u OC GALERIE ŠANTOVKA

Záštitu MČR JSDHO převzal hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk a primátora statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek

4.10.2019 se uskuteční odborný seminář pro účastníky MČR. ( v prostorách Divadla na Šantovce, OC GALERIE ŠANTOVKA).

Místo události :

Polská 1, prostory před obchodním centrem GALERIE ŠANTOVKA

Předpokládaný časový průběh V. MČR v Olomouci

4. října 2019 – (registrace a ubytování: Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc, instruktáž a odborný seminář: Divadlo na Šantovce (Galerie Šantovka), Olomouc:

13:00 – 15:00 příjezd účastníků, prezence, organizační záležitosti, ubytování (SŠ polytechnická)

16:00 – 19:00 seminář /ČAHD/ (Divadlo na Šantovce)
19:00 – 22:00 večeře, společenské setkání (Galerie Šantovka)

5. října 2019 – parkoviště Galerie Šantovka (příjezd od Švýcarského nábřeží, Olomouc):

06:00 zahájení činnosti organizačních pracovníků
08:00 zahájení soutěže
08:30 – 15:30 soutěžní zásahy
16:00 nástup soutěžních týmů, předání cen a ukončení mistrovství

www.vyprostovani2019.cz

PROPOZICE

LOGO