O víkendu 2. a 3. března se v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech sešli vedoucí krajských a okresních odborných rad represe z celé republiky, aby se zúčastnili odborného semináře represe. IMZ se tentokrát zaměřila na aktuální výzvy a trendy v oblasti hašení lesních požárů, zveřejňování informací ze zásahů a další důležitá témata.

 

Informace z vedení SH ČMS – Bidmon Josef

Seminář zahájil vedoucí Ústřední odborné rady represe Robert Kučera a hned poté se slova ujal náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon. Informoval o chystaných celostátních akcích, jako je Průvod praporů v Telči nebo oslavy 160. výročí založení SDH Velvary. Zároveň upozornil chystanou reorganizaci Ústředních hasičských škol ve struktuře SH ČMS. Nově se z ÚHŠ mají stát pobočné spolky SH ČMS.

Hašení lesních požárů: Poznatky ze cvičení – Klouček Josef, Mertová Jana (video ze cvičení)

Následoval blok věnovaný problematice hašení lesních požárů. Josef Klouček z SDH Olešnice v Orlických horách a Jana Mertová ze společnosti PROIZS sdíleli poznatky ze součinnostního cvičení hašení lesního požáru. Přítomným hasičům přednesli poznatky, včetně doporučení ohledně oblečení, vybavení a taktiky. Cvičení, kterého se zúčastnili i instruktoři ze Spojených států amerických a Španělska, zdůraznilo důležitost použití lehkého oblečení, kvalitní obuvi a ochrany očí, namísto klasického zásahového vybavení hasičů, které bylo spatřeno jako nepříliš vhodné z důvodu velké váhy nebo neprodyšnosti. Zároveň doporučili nepoužívat dýchací přístroje při lesním požáru. Vhodnější je užití speciální roušky.

Zveřejňování informací a záběrů ze zásahové činnosti – Benešová Jaroslava (prezentace ke stažení)

Tisková mluvčí HZS Libereckého kraje Jaroslava Benešová připravila prezentaci na ožehavé téma, a to zveřejňování informací a obrazového materiálu ze zásahu ze strany hasičů.

Zdůraznila nutnost respektovat soukromí osob, chránit citlivé informace, zejména obětí. Nerespektování těchto zásad může osobě, která materiály zveřejnila, přinést závažné problémy nejenom s úřady. Prezentaci přednesl její kolega, František Laňka.

Činnost kynologů SDH Hejnice – Schejbal František, Čápová Lenka (prezentace ke stažení)

Kynologové František Schejbal a Lenka Čápová z SDH Hejnice představili činnost kynologů SDH Hejnice. Prezentovali výcvik psů pro vyhledávání osob, včetně ukázek z polygonu, který mimo jiné slouží jako výcvikový prostor ve vyhledávání osob v sutinách.

Využití vodních nádrží pro lesní požáry – Laňka František (prezentace ke stažení)

Skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva – Říha Pavel

Vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva Pavel Říha informoval o stavu přípravy směrnice o Skupinách dobrovolníků ochrany obyvatelstva (SDOO) a diskutoval o možnostech jejich zapojení do zásahové činnosti.

Virtuální realita pro výcvik hasičů – Rathauský Zdeněk, Dočekal Jan (video k zobrazení)

Zdeněk Rathauský a Jan Dočekal ze spolku CPBS představili novou cvičební pomůcku ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele – rozšířenou virtuální realitu – flashover kontejner (VR FOK – ohňový kontejner). VR FOK pouze s pomocí brýlí virtuální reality a proudnice se senzory, umožňuje hasičům simulovat pohyb v hořící budově a nacvičovat tak zásah v realistických podmínkách.

Informace z odboru IZS a JPO – Legner Martin (prezentace ke stažení)

Seminář v neděli zakončil plk. Martin Legner z MV-GŘ HZS ČR obsáhlými informacemi aktuálních tématech a chystaných změn v oblasti integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany.

Nové stanice HZS

V souvislosti s budováním nových dálnic plánuje HZS ČR zřízení nových hasičských stanic. Cílem je zajistit co nejrychlejší dojezdové časy v případě dopravních nehod a dalších mimořádných událostí.

Novelizace zákona o požární ochraně

V návaznosti na zkušenosti z lesních požárů v minulých letech se chystá novela zákona o požární ochraně. Ta by měla zahrnovat koncepci hašení lesních požárů, včetně budování lesních cest a vodních zdrojů. HZS ČR také usiluje o možnost omezit vstup do lesa v případě vysokého rizika požáru.

Novelizace zákona o IZS

Novelizace zákona o IZS se zaměřuje především na změny ve vztahu k Ostatním složkám IZS. Probíhá debata o změně jejich financování, s cílem zajistit stabilní a adekvátní podporu pro jejich činnost.

Letecká služba

V roce 2027 by HZS ČR měl dostat k dispozici vrtulník s nosností 3 000 litrů hasební vody. Plánuje se nákup až 6 takových vrtulníků, které budou sloužit k hašení lesních požárů a záchranným pracím.

Rozšíření Modulů civilní ochrany EU

HZS ČR se chystá rozšířit Moduly civilní ochrany EU, které zajišťuje. Jedná se o specializované týmy pro vyhledávání a záchranu osob v troskách, protipovodňové práce a další.

Dotace obcím na provoz JSDHO

Pro rok 2024 dochází k navýšení investičních dotací pro obce na nákup mobilní techniky, plánuje se pořídit 131 CAS, celková alokací dotační podpory je 524 milionů korun. Neinvestiční dotace se naopak omezují.

Balistická ochrana pro hasiče

V návaznosti na tragickou událost hromadné střelby na FF UK a válku na Ukrajině, HZS ČR nakoupí 1 000 balistických vest pro hasiče.

Projekty IROP CLLD

Možnost čerpat dotace ze strany JSDHO na nákup CAS nebo opravu zbrojnice. Informace podá Místní akční skupina (MAS).

Jednotný systém varování

HZS ČR plánuje modernizaci jednotného systému varování. Stávající systém je založen na nezabezpečeném protokolu. Cílovým stavem je přechod na novou zabezpečenou infrastrukturu. Momentálně je v ČR provozováno více než 9 500 koncových prvků varování (požárních sirén).

Lokalizační systém pomocí mobilního signálu

V současné době dovede HZS ČR poslat varovné SMS ve vybrané lokalitě. Rozšiřuje se CELLBROADCAST – zasílání informační zprávy velkému počtu mobilních zařízení ve velmi krátkém čase.

Čeští hasiči proti sršním asijským!

Čeští hasiči se budou i nadále aktivně podílet na boji proti invazivnímu druhu sršně asijské, která ohrožuje české včely medonosné.

Seminář v Bílých Poličanech tak nabídl účastníkům širokou škálu informací a poznatků z oblasti represe. Prezentované informace a praktické ukázky pomohou hasičům lépe se připravit na různé typy mimořádných událostí a efektivně chránit životy a majetek občanů.

Mgr. Martin Štěpánek

vedoucí úseku IZS SH ČMS