Novou smlouvu o vzájemné spolupráci podepsal 18. září v Hasičském muzeu v Ostravě generální ředitel Hasičského záchranného sboru genpor. Vladimír Vlček a starostka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková.

Dohoda o spolupráci uzavřená mezi Hasičským záchranným sborem České republiky a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska stvrzuje novou etapu spolupráce v oblastech hasičského sportu, vzdělávání členů jednotek SDH, preventivně výchovné činnosti, ochrany obyvatelstva, přípravy návrhů právních předpisů z oblasti požární ochrany, apod.

Dohoda pamatuje i na děti a mládež, jejich zapojení do preventivně-výchovné činnosti formou RESCUE campů i přípravu hasičského dorostu pro budoucí působení v jednotkách SDH obcí.

Nová dohoda o spolupráci nahradila dřívější Rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou dne 25. 10. 2012.

SMLOUVA - ke stažení

Ve středu 18. října 2017 byla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci s 18 nestátními neziskovými organizacemi.

Mezi nimi bylo také Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Tisková zpráva

SMLOUVA

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů podepsala kolektivní smlouvu s Českým olympijským výborem. Její znění přinášíme ZDE