Smlouva s Ochraným svazem autorským (OSA) byla uzavřena na období 2022–2024.

SMLOUVA KE STAŽENÍ

Ve středu 18. října 2017 byla na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci s 18 nestátními neziskovými organizacemi.

Mezi nimi bylo také Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Tisková zpráva

SMLOUVA

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů podepsala kolektivní smlouvu s Českým olympijským výborem. Její znění přinášíme ZDE