Náhrady členů JSDHO poskytovaných v případě úrazu nebo úmrtí při zásahu (prosím ke stáhnutí oba dva formáty)

  • V příloze naleznete aktualizovaný přehled náhrad členů JSDHO za zranění nebo úmrtí utrpěných při výkonu služby. Přehled je platný pro rok 2023.

KE STAŽENÍ- PDF

KE STAŽENÍ - PPTX

Metodický pokyn Hasič I. – III. (aktualizované znění pro rok 2023) – prosím o smazání staré, už neplatné verze

  • V příloze naleznete platné znění Metodického pokynu pro získání odbornosti Hasič. – III, přijatého VV SH ČMS dne 19. ledna 2023. Tento pokyn nahrazuje předchozí Metodický pokyn Hasič I. – III., který se tímto stává neplatným.

METODICKÝ POKYN - KE STAŽENÍ