• Zásadním způsobem ovlivnit podíl a kvalitu zabezpečování odborné přípravy jednotek SDH obcí.

Ve spolupráci s příslušnými HZS Krajů zvyšovat podíl SH ČMS na odborné přípravě členů JSDHO, zejména při provádění praktického výcviku, jako součásti odborné přípravy. Tento úkol řešit v ohledu na změnu pravidel zajišťování odborné přípravy, která je platná od roku 2014.

 • Zvyšování odborné úrovně členů SDH prostřednictvím specializací Hasič I. až III., strojník SH ČMS a Velitel SH ČMS.

Provést revizi směrnic k provádění uvedených specializací. Na základě provedené revize přijmout opatření ke zkvalitnění odborné i věcné stránky věci. Zásadním způsobem dostat do podvědomí členů SDH a JSDHO nutnost zvyšování osobní úrovně skládáním těchto specializací.

Každoročně vyhlašovat zkoušky plnění uvedených specializací.

 • Opětovné zahájení vydávání dokumentu „Výcvikový rok“.

                Na základě každoročního rozhodnutí GŘ HZS ČR o zaměření odborné přípravy JPO pro následující rok, zkomponovat ucelený dokument „Výcvikový rok“ pro potřeby velitelů jednotek SDH obcí všech kategorií.

 • Spolupráce s GŘ HZS ČR na ústřední úrovni.
 • Požádat GŘ HZS ČR o „přidělence“ do ÚORR – příslušník, se kterým budeme diskutovat názorové shody v rámci činností JSDHO, SH ČMS
 • Prosadit účast zástupců SH ČMS v odborných komisích GŘ HZS ČR v rámci odborné přípravy, činnosti JPO a strojní služby.
 • Spolupráce s ÚORS

      Spolupracovat s ústřední odbornou radou soutěží při organizaci a zajištění hasičských soutěží.

 • Instruktážně metodické zaměstnání vedoucích ORV okresů a ORV krajů

      Pokračovat v organizování metodických zaměstnání pro vedoucí okresních a krajských odborných rad velitelů.

 • Spolupráce ÚORR a Ústředních hasičských škol
 • Podíl ÚORR na přednáškách v rámci vzdělávacích programů SH ČMS
 • Podíl na propagaci Ústředních hasičských škol
 • Spolupráce a zásadní podíl ÚORR na organizaci projektů:
 • Pyrocar
 • Hasičské slavnosti Litoměřice
 • Zahájit projekt propagace zájmové činnosti v jednotkách SDH

Je maximálně nutné zahájit nejen propagaci jednotek SDH obcí, ale především propagovat zájem jednotek o nové členy. Rada represe by měla této problematice věnovat pozornost a zacílit propagační kampaň na současnou mládež a občany v produktivním věku.

 

TEXT KE STAŽENÍ