Ústřední odborná rada represe opět v závěru tohoto roku zpracovala podle nařízení Generálního ředitelství HZS ČR metodickou pomůcku Výcvikový rok 2020.

Dokument je určen pro velitele jednotek sborů dobrovolných hasičů a všechny, kdo řeší odbornou přípravu dobrovolných hasičů. Text je zpracován tak, aby poskytl velitelům veškeré standardní informace k vedení základní dokumentace jednotky, týkající se odborné přípravy a ověření znalostí členů jednotky PO. Každý velitel si může v dokumentu vybrat témata podle operační hodnoty své jednotky. Samozřejmě to neznamená, že každá jednotka musí věnovat čas tématům na řešení událostí, ke kterým není vybavena nebo předurčena.

Stále přihýbá jednotek SDH obcí, které jsou vybaveny speciální technikou. Jedná se o výškovou techniku, hydraulickou i pneumatickou vyprošťovací techniku. Ojedinělá není ani jeřábová a zvedací technika. Přibývá i jednotek s předurčením na řešení úniků nebezpečných látek. Toto vše je již nyní zakotveno v dokumentu Výcvikový rok 2020. Součástí textového souboru, který je možné stáhnout na webu www.dh.cz v rubrice Represe, bude v úvodu roku i elektronická prezentace všech témat odborné přípravy. V rubrice jsou umístěny i podzákonné resortní předpisy, které se odborné přípravy týkají. Každý velitel jednotky požární ochrany má nyní kompletní a ucelené informace ke své celoroční činnosti.

Bc. Robert Kučera

Vedoucí ÚORR SH ČMS

Dokumenty KE STAŽENÍ:

VÝCVIKOVÝ ROK 2020

VÝCVIKOVÝ ROK 2020 - TÉMATA PROŠKOLENÍ V RÁMCI ODBORNÉ PŘÍPRAVY

NAŘÍZENÍ 57-2013

NAŘÍZENÍ 3-2014

ZAMĚŘENÍ OP JPO NA ROK 2020

Elektronické prezentace všech témat odborné přípravy 2020:

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚSEKU REPRESE

HASIČI A KLIMATICKÉ ZMĚNY

NÁHRADY ČLENŮ JEDNOTEK SDH OBCÍ