Kontaktní osoby pro úsek historie a muzejnictví

 

Jiří Pátek (ředitel Centra hasičského hnutí, vedoucí Ústřední odbroné rady historie a muzejnictví)

Email: jpatek@chh.cz

Telefon: 569 430 050

Adresa: Husova 300, 582 22 Přibyslav