Příručka vznikla jako učební materiál, zdroj informací, i jako pomocník při vzniku mimořádných událostí. Jejím cílem je osvěta a preventivně-výchovná činnost ochrany obyvatelstva, především u mladých hasičů.

Vydává: Okresní odborná rada prevence České Budějovice, 2022.

PŘÍRUČKA KE STAŽENÍ