Stanovisko Ministerstva vnitra k povinnosti obcí v požárním řádu ZDE