Konečné vyhodnocení republikového kola soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže za rok 2020" se uskutečnilo v pondělí 14. prosince 2020 v sídle SH ČMS v Hasičském domě v Praze. S ohledem na pandemii koronaviru mělo vyhodnocení mírné zpoždění, ale to nic nemění na tom, že letošní práce, které se nám sešly, byly opět velmi zajímavé a kreativní. Chceme ze srdce popřát všem vítězům, ale zároveń poděkovat všem účastníkům leošního ročníku 2020, doufáme, že hasičská profese bude pro všechny inspirací i pro příští ročník. 
 
Výsledky republikového kola přikládáme ke stažení, s předáváním cen vás oslovíme jednotlivě.
 
Ještě jednou děkujeme za účast v soutěži, již nyní si zde můžete prohlédnout propozice na rok 2021.
 
Na vaše práce se budeme těšit i v příštím roce.
 
Za kancelář SH  ČMS 
Tereza Vosyková (koordinátorka projektu POODM)