V úterý 9. května 2023 proběhlo na Krajském úřadě Plzeňského kraje slavnostní vyhodnocení výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023“ Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje. Letošního ročníku se v rámci Plzeňského kraje zúčastnilo celkem 1 311 dětí ze 17 MŠ, 42 ZŠ, 1 SŠ a 58 SDH.

Medaile, diplomy a věcné ceny předávali náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje, IT a evropské záležitosti Petr Vanka a starosta Krajského sdružení hasičů Josef Černý. Předávání cen neušlo velkému zájmu ze strany rodičů a sourozenců účastníků krajského vyhodnocení. V rámci prezentace byly k vidění jak obrázky tak psané texty i digitální práce vyhodnocených autorů.

„Tradice této soutěže sahá opravdu do hluboké historie, běží už více než čtyřicet let a mám radost, že zájem o ni je stále, jak potvrzují počty zúčastněných. Nejprve se soutěží na úrovni škol, okresů a následně krajů. Vítězné práce pak postupují do republikového kola, které bude mít letos vyhlášení koncem června na zámku v Přibyslavi," sdělil starosta Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje Josef Černý.

Mám ráda koně a věnuji se jim prakticky celý život, proto jsem se rozhodla napsat příběh, jaké to pro zvíře je, když ho zachraňují lidé. Tím chci současně poděkovat hasičům, že se i kromě lidí starají o zvířata. Ve svém příběhu jsem se inspirovala skutečnou příhodou, kterou jsem kdysi četla v novinách, o tom jak hasiči zachraňovali koně z lipenské přehrady, “ popsala vítězka literární kategorie L3 žáků 8. – 9. tříd ZŠ a 3. – 4. ročníku osmiletých gymnázií Kristýna Aubrechtová ze ZŠ Bor okres Tachov.

Závěrem patří velké poděkování vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje za poskytnutí finančních prostředků na ceny do soutěže. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na zabezpečení a organizaci tohoto vyhodnocení. Dále všem účastníkům zapojeným do soutěže, rodičům, pedagogickým pracovníkům na jednotlivých stupních škol a Sborům dobrovolných hasičů.