V úterý odpoledne ožila klubovna hasičské záchranné stanice v Českém Krumlově 16. 5. jinými zvuky, než je obvyklé. Ozýval se tu šum a nedočkavé dětské hlásky.

V přátelské atmosféře všichni zúčastnění s trochou napětí čekali, až „odbije“ 16 hodin a začne slavnostní předávání cen vyhodnoceným v okresním a krajském kole celorepublikové soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“, kterou každoročně vyhlašuje SH ČMS. V tomto roce proběhl již 49. ročník a v českokrumlovském okrese se do soutěže zapojilo 140 dětí se svými pracemi. Soutěž je rozdělena do několika kategorií. Jednak podle věku a také podle zaměření prací. Děti mohou psát povídky nebo básničky, kreslit obrázky a také vytvářet prezentace. Prezentace mají každý rok jiné zaměření - letos bylo téma „Hasiči a komíny“.

Všechny přítomné přivítal ředitel ÚO HZS v Českém Krumlově Plk. Ing. Pavel Rožboud a seznámil je s průběhem akce. Nejdříve na děti čekalo předání diplomů a drobných dárků vyhodnoceným v jednotlivých kategoriích a potom byla pro zájemce připravena prohlídky hasičské stanice a záchranné techniky.
Vyhodnocení zajišťovalo Okresní sdružení hasičů Český Krumlov a předávání cen se ujal starosta OSH Český Krumlov Ing. Alfréd Krenauer a vedoucí odborné rady prevence OSH Český Krumlov Růžena Lepšová. Mezi přítomnými hosty byl také náměstek starostky OSH Strakonice František Kotrc, člen výkonného výboru OSH Český Krumlov Václav Novák a zástupce HZS Český Krumlov, Por. Bc. Michal Jůzko.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem zúčastněným za to, že si vyšetřili čas a osobně se za námi přijeli podívat. Někteří vážili cestu z velké dálky. Za skvělou spolupráci pak panu řediteli HZS v Českém Krumlově, Krajskému sdružení hasičů Jč. kraje a všem, kteří se na přípravě a organizaci podíleli.

A na konec několik čísel.

Okresního kola soutěže se zúčastnilo 140 dětí ze 6 základních a mateřských škol, 3 SDH, ZUŠ Kaplice a DDM Kaplice.

Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 1959 dětí ze 67 základních a mateřských škol, 52 SDH a 6 dalších subjektů.

Za OSH Český Krumlov
Růžena Lepšová, náměstek starosty OSH ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů JHC kraje.