V letošním roce se konal jubilejní 50. ročník soutěže PO očima dětí a mládeže. Cílem soutěže je zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale i Integrovaného záchranného systému.

50. ročníku soutěže PO očima dětí a mládeže se v roce 2024 v okrese Klatovy zúčastnilo 205 dětí z 9 škol a 15 SDH. Hodnoceny byly zaslané práce v kategorii literární a výtvarné. Komise sestavená z členů Odborné rady prevence a Odborné rady mládeže OSH Klatovy zhodnotila veškeré zaslané práce a stanovila tři nejlepší z každé kategorie, což byl mezi mnoha zdařilými pracemi velice těžký úkol.

Dne 7. 5. 2024 se v salonku Hotelu Rozvoj v Klatovech sešli vítězné děti, jejich rodiče a vedoucí kolektivu mladých hasičů. Konalo se zde slavnostní vyhodnocení okresní kola soutěže za přítomnosti členů Odborné rady prevence a starosty OSH Klatovy pana Jaroslava Šimáčka. Všechny oceněné děti si mohly prohlédnout práce ostatních soutěžících a za potlesku všech přítomných si převzaly drobné dary a diplomy. Mezi oceněnými byli i Eliška Caroline Heřmanová, Kateřina Uhlíková a Vladimír Šlechta z SDH Týnec u Horažďovic, dále pak Rozálie Tikvartová z SDH Malá Víska a Lucie Smáhová z SDH Bystřice nad Úhlavou, kteří uspěli zároveň i v krajském kole soutěže. Rozálie Tikvartová obsadila ve své kategorii v krajském kole první místo a postoupila do kola republikového.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme hodně literárních a výtvarných úspěchů do dalších let.

Ing. Ivana Trusková

vedoucí OORP OSH Klatovy