V úterý 21. května 2024 proběhlo v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni - Skvrňanech slavnostní vyhodnocení výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2024 Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje. V tomto ročníku proběhla soutěž na téma „ Bezpečný dům “. Letošního ročníku se v rámci Plzeňského kraje zúčastnilo celkem 1 103 dětí z 18 MŠ, 30 ZŠ, 2 SŠ a 63 SDH.

Medaile, diplomy a věcné ceny předávali, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a starosta Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje Josef Černý. Předávání cen neušlo velkému zájmu ze strany rodičů a sourozenců účastníků krajského vyhodnocení. V rámci presentace byly k vidění jak obrázky, tak psané texty i digitální práce vyhodnocených autorů.

„Tradice této soutěže sahá opravdu do hluboké historie, v letošním roce se jedná již o 50. ročník této soutěže. Mám radost, že zájem o ni je stále, jak potvrzují počty zúčastněných. Nejprve se soutěží na úrovni škol, okresů a následně krajů. Novinkou letošního ročníku je v rámci literární části kategorie CX, kde se jedná o komiksové provedení a v části DT se jedná o kategorii DT3 počítačové modelace. Vítězné práce pak postupují do republikového kola, které bude mít letos vyhlášení koncem června na hradě Bouzov" sdělil starosta Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje Josef Černý.

Po provedeném vyhodnocení soutěže POOD převzal hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták a vedoucí krizového řízení Plzeňského kraje Ing. Radek Svoboda z rukou starosty KSH Plzeňského kraje Josefa Černého medaile ke 160. výročí založení I. českého hasičského sboru.

Závěrem patří velké poděkování vedení Krajského úřadu Plzeňského kraje, Krajskému sdružení hasičů Plzeňského kraje za poskytnutí finančních prostředků na ceny do soutěže. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na zabezpečení a organizaci tohoto vyhodnocení. Poděkování také patří také všem účastníkům zapojeným do soutěže, rodičům, pedagogickým pracovníkům na jednotlivých stupních škol a sborům dobrovolných hasičů.

Josef Černý

starosta KSH Plzeňského kraje 

PŘEHLED VÍTĚZŮ KRAJSKÉHO KOLA POODM PLK