Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje vyhlásilo literární a výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí. Zúčastnilo se celkem 774 dětí od věku mateřských škol, kdy nejmladší kategorie byla děti do 5 let, až po víceletá gymnázia. Účastníci soutěže kreslili, psali literární počiny a dokonce i natáčeli tematická videa. Celkem se krajského kola soutěže zúčastnilo 17 mateřských škol, 34 základních škol a 50 SDH.

Slavnostního předání cen na krajském úřadě se zúčastnili zástupci vedení Krajského sdružení hasičů Plzeňského kraje v čele se starostou krajského sdružení Jiřím Černým. Za Plzeňský kraj se setkání zúčastnil předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Jaroslav Šobr.

V kategorii M1 nejmladších účastníků do 5 let zvítězila Barbora Šindelářová, druhé místo obsadila Kateřina Krátká a třetí skončila Tamara Holá. V kategorii M2 první místo získala Viktorie  Isabella Egerová, druhé místo získal Jakub Habrych a třetí místo Petr Korbel. V kategorii o nejlepší tematické video zvítězil tým SDH Čihaň.

Převzato z www.plzensky-kraj.cz