Kontaktní osoby pro úsek prevence

 

Ing. Jan Aulický (náměstek starostky pro oblast prevence)

Email: aulicky.jan@seznam.cz

Telefon: 606 690 376

Poříčí 10, Přibyslav 582 22

 

Bc. Nikola Fenclová (pracovnice úseku prevence)

Email: nikola.fenclova@dh.cz

Telefon: 222 119 571, 702 240 478

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07

 

 

V pátek 9. června 2017 se v dopoledních hodinách v sále Hotelu Koliba v Litoměřicích uskutečnilo vyhlášení republokových výsdledků literárně-výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2017. To proběhlo u příležitosti konání sedmého celorepublikového srazu hasičstva  s výstavou historické a současné hasičské techniky. Vyhodnocovány byly tři nejlepší práce ve všech kategoriích. V letošním ročníku se soutěžilo ve čtyřech kategoriích literární části, v níž soutěžili žáci od třetího ročníku základní h škol až po studenty čtvrtých ročníků středních škol. Též se soutěžilo v deseti kategoriích výtvarné části - soutěžili žáci od mateřských škol ve dvou kategoriích  a žáky od třetí třídy až po studenty posledních ročníků středních škol. Speciální kategorií je kategorie K1 a K2, v níž soutěží děti a mládež s více tělesnými vadami. Nově se soutěžilo také v kategorii prací zpracovávaných výpočetní technikou DT 1 a DT 2. 

Diplomy a ceny předávala vedoucí Ústřední odbroné rady prevence pan Jan Majer a náměstek starosty KSH Moravskoslezského kraje Jan Dumbrovský. Ocenění kromě věcných cen od SH ČMS  a HVP  obdrželi také volné vstupenky na Hasičské slavnosti Litoměřice.

REPUBLIKOVÉ VÝSLEDKY POODM 2017

PREZENTACE VÝTVARÝCH PRACÍ

LITERÁRNÍ PRÁCE

L1

1. místo - Klára Nejezová - Proč vznikl v Sazovicích hasičský sbor - přepis, originál

2. místo - Aneta Adámková - Požár - přepis, originál

3. místo - Jana Svobodová - Letní tábor

L2

1. místo - Natali Kudrnáčová - Jak to bylo s hasiči ...

2. místo - Štěpán Omelka - Požár a jeho následky

L3

1. místo - Dominik Liberda - Hasiči z Chomáčova

2. místo - Barbora Vacková - Modrá nemoc

3. místo - Vendula Hlavičková - Mé první setkání s hasiči

L4

1. místo - Karolína Bílková - Vznik prvního hasičského sboru

2. místo - Tomáš Vlček - Pohádka o Tatrovce Marušce - přepis, originál

3. místo - Vendula Dostálová - Požár

 

DIGITÁLNÍ PRÁCE

DT1

1. místo - Daniela Filipová

2. místo - Denisa Jůzlová

3. místo - Ondřej Pavlica

DT2

1. místo - Fratišek Severa

2- místo - Petra Skácelová, Jitka Vybíralová

3. místo - Petra Beĺiharová