Kontaktní osoby pro úsek prevence

 

Ing. Jan Aulický (vedoucí ÚORP)

Email: jan.aulicky@dh.cz

Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07

 

 

Požární ochrana očima dětí – 2017

Tečku za 43. ročníkem soutěže „Požární ochrana očima dětí – 2017“ udělala okresní odborná rada prevence při OSH Opava v polovině června, kdy vítězům okresního i krajského kola předala ceny. Pro tento akt si vybrala společenský sál Památníku II. světové války v Hrabyni. Slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen vítězům se zúčastnily téměř čtyři desítky soutěžících v doprovodu svých rodičů i sourozenců a také pozvaní hosté (starosta OSH Roman Krusberský, ředitel ÚO HZS plk. Ing. Kamil Pastuszek, vedoucí PVČ při odboru prevence ÚO HZS Ing. Petra Magerová, náměstek starosty KSH MSK Mgr. Jan Dumbrovský a další).

V úvodu všechny přítomné uvítal vedoucí okresní odborné rady p. Svatoboj Reder a také vedoucí Památníku Mgr. Kamila Poláková, která vítěze i jejich doprovod pozvala k návštěvě Památníku. Se svým projevem a blahopřáním vítězům vystoupil také starosta OSH a ředitel ÚO HZS Opava.

Před vlastním předáním ocenění vedoucí OR prevence mj. řekl, že literární a výtvarné části 43. ročníku soutěže se v okrese Opava zúčastnilo téměř 1100 dětí z 24 mateřských, základních a středních škol a také 126 dětí – členů kolektivů MH ze 7 SDH. V krajském kole získal okres jedno 3. místo (Eliška Káňová, ZŠ Ilji Hurníka, Opava) v literární části, jedno 3. místo (Michaela Bőhmová, ZŠ Englišova, Opava), jedno 2. místo (Valentýna Ulmanová, ZŠ gen. H. Píky, Štítina) a dvě 1. místa (Karolína Stonišová, ZŠ gen. H. Píky, Štítina a Robert Hopjan, ZŠ Šrámkova, Opava 5) v části výtvarné. Uvedl také, že nejúspěšnějším soutěžícím byl Robert Hopjan, který se umístil na 1. místě i v republikovém hodnocení. Cena mu byla předána v Litoměřicích v rámci Hasičských oslav. Za vítězství v okresním a krajském kole předali ceny (i sladkou odměnu) starosta OSH, ředitel ÚO HZS a vedoucí PVČ  odboru prevence. V závěru slavnostního aktu vystoupil náměstek starosty KSH MSK, který mj. poděkoval všem soutěžícím za účast v soutěži, jejich rodičům za podporu a pedagogům za odborné vedení a popřál všem hodně úspěchů v dalším (již 44. ročníku) soutěže s novým názvem „Požární ochrana očima dětí a mládeže“. Poté mnozí účastníci využili pozvání vedoucí Památníku k návštěvě a prohlídce jeho expozice.