Ústřední odborná rada obyvatelstva uspořádala v sobotu 24. února 2024 historicky první vzdělávací seminář určený preventistům SH ČMS. Akce se konala v prostorách Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. Seminář byl určen pro zástupce z každého okresního sdružení hasičů pro získání nových poznatků z oblasti požární ochrany, ale zároveň se jednalo o vhodnou příležitost pro vytvoření diskuse a výměny zkušeností z jednotlivých regionů z celé republiky.

Zahájení celé akce se ujal náměstek starostky SH ČMS pro úsek prevence Ing. Jan Aulický, který přivítal přítomné hosty. Následně vystoupil vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva Pavel Říha, který přítomné seznámil s organizačními záležitostmi ohledně celého semináře a předal slovo členu Ústřední odborné rady prevence (ÚORP) Jiřímu Červákovi.

V rámci prvního bloku přednášek vystoupil člen ÚORP Jaroslav Kožnárek s tématem Činnost referenta prevence SH ČMS, která přítomným představila konkrétní možnosti a pravomoci v rámci vykonávání činnosti ve svých regionech. Následně byla představena činnost preventivně výchovné činnosti při MSH Praha dalším členem ÚORP Jakubem Jaškem s jeho kolegyní Martinou Hartmanovou. Mimo jiné přítomné seznámili o možnostech žádání příspěvků pro oblast preventivně výchovné činnosti.

Po společném obědě, který byl v prostorách Hasičského hotelu Přibyslav, byl zahájen druhý blok přednášek. Tento blok byl zahájen zástupcem MV-GŘ HZS ČR pplk. Mgr. Jaromírem Šimanem, který vystoupil s tématem týkajícím se spolupráce v oblasti preventivně výchovné činnosti s Hasičským záchranným sborem. Poté se slova ujal zástupce z Profesní komory požární ochrany Ing. Martin Pospíšil s přednáškou na téma Zásady požární bezpečnosti staveb, kde svou rozsáhlou prezentací přítomným přiblížil problematiku v této oblasti.

Jan Leksa ze Společenstva kominíků ČR, s prezentací týkající se problematiky topidel, komínů a jejich revizí. Na závěr tohoto bloku vystoupil plk. Ing. Zdeněk Malkovský z HZS Jihočeského kraje s přednáškou na téma Elektromobilita.

Po ukončení oficiální části vzdělávacího semináře byla nabídnuta přítomným možnost využít komentované prohlídky expozic hasičského muzea. Celé akce se zúčastnilo 59 preventistů z různých koutů České republiky, kteří si kromě nových informací odnesli přednesené prezentace, ze kterých mohou nadále čerpat.

Ing. Nikola Fenclová

vedoucí ÚORP

Hana Lánská

členka ÚORP