Dne 23. března 2024 proběhl seminář prevence požární ochrany OSH Svitavy. Seminář se konal na hasičárně v Jevíčku.
Témata byla tísňové linky, fungování  KOPIS, komíny, elktromobilita a zajímavé zásahy v uplynulém roce. Účastníci si mohli odnést zajímavé materiály a byly jim ukázany možnosti pro preventivně výchovnou činnost.
Velké poděkování patří panu Janu Leksovi ze Společenstva kominíků ČR za velmi zajímavou přednášku o komínech a spalinových cestách. Semináře se zúčastnilo 27 dobrovolných hasičů z okresu Svitavy. Na závěr měli všichni možnost složit zkoušku z odbornosti Preventista III. stupně. Tohoto využilo 14 hasičů a všichni úspěšně zkoušku složili, někteří již tuto odbornost měli složenou z předchozích let.
 
Poděkování patří členům SDH Jevíčko za přípravu a průběh semináře. Tak třeba za rok znovu s nějakými jinými zajímavými tématy.
 
starosta SDH Jevíčko