Vítáme vás!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přinášíme vám informace o činnosti nejpočetnější organizace v České republice. Máme evidováno 359 116 členů organizovaných v 7662 Sborech dobrovolných hasičů. V našich řadách je také 61 205 dětí a mládeže ve věku do 18 let.
 
Najdete zde informace o práci jednotlivých orgánů SH ČMS, soutěžích dospělých a dětí, o činnosti ústředních hasičských škol Jánské Koupele a Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí  Přibyslav. Jsou zde kontakty na jednotlivá OSH a také právní dokumenty týkající se dobrovolných hasičů a jejich činnosti. 
 

Pouhé čtyři dny po té, co vyvrcholily oslavy 100. výročí založení samostatného Československa, slaví své sté narozeniny také jeden z členů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, pan Jan Matuška ze Sboru dobrovolných hasičů Šitbořice (OSH Břeclav).

Jan Matuška se narodil jako jedno ze sedmi dětí 1. lsitopadu 1918. Jeho otec Jan byl synem větrného mlynáře Františka Matušky, který se do Šitbořic  přistěhoval se svou manželkou ze Střílek v roce 1884. Jan vyrůstal ve skromných poměrech nově se rodící první republiky a po vzoru svého otce  se vyučil stolařskému řemeslu. Dveře, vrata i okna  od Matušků měla většina domů v Šitbořicích a blízkém okolí. V roce 1942 se oženil a s manželkou vychovali tři děti.

Do hasičského sboru vstoupil v roce 1948. Členy spolku již byl jeho strýc Vilém Matuška a bratr František. Patnáct let zastával funkci hospodáře a dlouhá léta měl na starosti topení v hasičské zbrojnici. Na výročních valných hromadách, které každoročně navštěvuje, nezkazí žádnou zábavu. Dobré jídlo, zpěv i tanec má pořád rád, a když se ho někdo z mladých zeptá, zda ho něco někdy bolelo, odpovídá, že si na to nevzpomíná. Hlavní prý je mít pořád mladého ducha.

Na jaře letošního roku, 24. března, převzal pan Matuška z rukou náměstka starosty SH ČMS, Lubomíra Janeby, nejvyšší ocenění dobrovolného hasiče - titul Zasloužilý hasič. Jubilantovi přijely do Šitbořic popřát také starostka Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje Zdeňka Jandová a starostka Okresního sdružení hasičů Břeclav Leona Žárská. Při této příležitosti mu byla předána také zlatá plaketa Jihomoravského kraje. Slavnosti byla přítomna rodina, členové sboru, zasloužilí hasiči okresu Břeclav a starosta obce Antonín Lengál.

Panu Matuškovi přejeme pevné zdraví a radost z každého prožitého dne!

zdroj: Alarm Revue 3/2018