KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 22. 10. 2019

Místo: Hotel Přibyslav

Účast: 

Přítomni: Slámečka Jan, Martínek Bohumír, Aulický Jan, Čížek Martin, Šustr Jiří, Štyndl Pavel, Bartoň Tomáš, Jankovský Václav, Strejc Vladislav, Maděra Antonín, Vávra Radek, Rada Michal.

Hosté:Radová Dagmar

Omluveni: Capil Vojtěch, Vícha Petr, Vondruška Vladimír, Hrubý Václav, Dudek Richard, Ryba František, Faltys Pavel, Vacek Miroslav, Tašlová Johana.

Program:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. Informace z jednání vedení a VV SH ČMS
 4. Informace z činnosti KOROO, OOROO, odborníků
 5. Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti
 6. Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu
 7. Stav zabezpečení semináře k úloze SHČMS v ochraně obyvatelstva
 8. Vyhodnocení činnosti po V. sjezdu
 9. Zaměření činnosti po VI. sjezdu
 10. Různé

Ad 1 Kontrola plnění úkolů z minulých jednání

 Vedoucí rady připomenul úkoly z minulého jednání 9. 5. 2019 a stav řešení.

 • právní výklad SDOO by měl být doplněn o dodatek pojištění, ale zatím nedořešeno.
 • rubrika „Rady obyvatelstvu“ – zatím beze změn – je nová tisková mluvčí (Mgr. Irena Špačková) – chce změnit stránky ww.dh.cz a pak se upraví i naše rubrika. Podklady do rubriky jsou zpracovány.
 • o semináři k ochraně obyvatelstva 23.10 bude samostatný bod 7

Ad 2 Stav plnění dlouhodobých úkolů

Úkoly jsou plněny dle usnesení V. sjezdu. Stav je zpracován v návrhu dokumentu SHČMS k vyhodnocení „Programu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020“.

Jednání k tomu bylo na Shromáždění starostů OSH 19.10 a bude také na semináři.

Ad 3 Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Na jednání ÚORO vystoupil starosta SHČMS, který připomenul sjezd (11. 7. 2020 v Brně, na Výstavišti) a vysvětlil důvody změny stanov, které budou sjezdu předloženy.

Vedoucí rady informoval, že na VV 19. 9. 2019 byla schválena „Příručka funkcionáře“ mimo jiné s doplněním referenta ochrany obyvatelstva a vedoucího SDOO.

Ad 4 Informace z činnosti KOROO, OOROO, odborníků

 • Štyndl informoval o vytváření KORPaOO v Libereckém kraji kraji
 • Strejc informoval o dění v plzeňském kraji – např. cvičení se zapojením 3 okresů, včetně) dobrovolných hasičů (přijímací středisko osob), spolu s Radou prevence se připravuje akce „Máš doma hasičák?“, která bude realizována na jaře 2020, HZS kraje připravuje cvičení předurčených jednotek PO pro ochranu obyvatelstva, při něm bude vytvořena i skupina pozorovatelů
 • Šustr – v Jihočeském kraji pokračuje v aktivitách KORPaOO, jednotka CO v Táboře má nového velitele a je funkční (bývalý velitel zemřel)
 • Jankovský – HZS kraje má kontejner nouzového přežití (KNP) v Příbrami – obsluha JSDHO
 • Rada – MSH HZS HMP připravuje v listopadu seminář k PVČ a kursy SOO a TOO
 • Vávra-HZS Vysočiny má KNP na ÚO Třebíč

Ad 5 Stav vydávání didaktických pomůcek a osvětového materiálu pro potřeby instruktorů preventivně výchovné činnosti

viz bod 1

Ad 6 Kursy odborností ochrany obyvatelstva v ÚHŠ, stav, požadavky na odbornou pomoc a aktualizaci obsahu

Kursy proběhly podle plánu, požadavky nebyly.

Ad 7 Stav zabezpečení semináře k úloze SHČMS v ochraně obyvatelstva

           Vedoucí rady seznámil s poslední verzí programu a s přehledem účastníků

Ad 8 Vyhodnocení činnosti po V. sjezdu

            Materiál zpracován, je součástí celkového vyhodnocení činnosti Sdružení

Ad 9 Zaměření činnosti po VI.sjezdu

            Materiál zpracován, je součástí návrhu Programu činnosti Sdružení na léta 2020-2025

Ad 10 Různé

Vedoucí rady upozornil na „podivné aktivity“ spolku „Civilní ochrany obyvatelstva-ČR“ (COO-ČR) a jejího předsedy Petra Křížka (Šediviny-Dobruška)

První kontakty s předsedou a některými členy byly zajímavé, domlouvali jsme se např. o jejich participaci na akcích v obcích pořádaných hasiči (cvičení pro veřejnost, dny otevřených dveří apod.). To se uskutečnilo např. v Osečnici (OSH Rychnov nad Kněžnou), protože COO – ČR má zajímavou vojenskou techniku pro děti a mládež. Na základě toho se někteří členové COO-ČR zúčastnili kursů odborností OO v ÚHS Bílé Poličany v roce 2019.

Pak došlo ke zlomu, kdy se chování spolku radikálně změnilo, a začal vyvíjet aktivity, které jsou v rozporu nejen s naším směrováním, ale jsou v rozporu se záměry Hasičského záchranného sboru v oblasti ochrany obyvatelstva. O co např. usilují (záměry jsou v původním znění spolku):

 • snaží se vytvářet jakési skupiny dobrovolníků z řad členů jejich spolku v obcích ČR, tvrdí, že jich budou mít tisíce. Opomíjí skutečnost, že v obcích působí JSDHO a SDH, je zde nastavena úzká spolupráce se starosty obcí a nelze předpokládat, že by starostové obcí (masově) spolupracovali s tímto neznámým subjektem
 • chtějí svou činností aktivovat naše SDH (tím, že se stanou členy sborů), protože OSH a KSH prý toho nejsou schopni. Tvrdí, že „hasiči jsou dnes plně vytíženi řadou náročných úkolů a většinou už nemají kapacity a mnohdy ani vůli se věnovat dalšímu systematickému a dlouhodobému rozpracování těch úkolů, které jsou povinnostmi obcí a jejich představitelů. Zejména se jedná o tvorbu metodik, zajištění krytů a dalších zařízení ochrany obyvatelstva, preventivní školení obyvatelstva, rizikové analýzy, krizové řízení a další, mnohdy i vysoce kvalifikované otázky např. radiační či chemický monitoring a průzkum, zdravotní a jiné přípravy občanů na zvládání mimořádných situací, především většího rozsahu. A právě v tomto směru chce spolek COO-ČR vytrhnout trn z paty IZS a posílit oblast civilní ochrany obyvatelstva“.
 • v organizační struktuře, kterou chtějí prosazovat, bude v obci vytvořeno „Centrum civilní ochrany obyvatelstva“ řízené členy spolku a jim budou podřízeny skupiny dobrovolníků spolku=jednotky COO a také naše SDH!
 • ve svých dopisech (zatím připravovaných) urážejí pracovníky GŘ HZS a tvrdí o nich, že jsou nekompetentní, a to jen proto, že jedním z nich je žena (středního věku),
 • pokud jim Sdružení a HZS nevyjde vstříc v jejich rozletu, chtějí řešit věci minimálně přes vládu nebo dokonce podat trestní oznámení, že nevyvíjí HZS ČR dostatečnou aktivitu v ochraně obyvatelstva, kterou oni nabízejí
 • připravuje „Výzvu všem starostům městských a obecních úřadů v České republice“,
 • kde nabízí metodickou pomoc a spolupráci pro získání potřebných informací a znalostí náčelníka krizového štábu obce, kterým je ze zákona každý starosta obce (?)
 • pomohou v obci vytvořit a dát do podřízenosti starosty (Náčelníka KŠ obce) skupinu dobrovolníků COO-ČR

Termín dalšího jednání únor 2020, cca 3. úterý. Bude upřesněno elektronickou cestou.

Zpracoval: Bohumír Martínek, vedoucí ÚOROO