Ve dnech 5. – 6. 4. 2022 v konferenčních prostorách Clarion Congress Hotelu České Budějovice byl uspořádán 25. ročník konference požární ochrany s mezinárodní účastí, „Červený kohout“. Tato konference byla pořádána Domem techniky České Budějovice spol. s. r. o. ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje. Záštitu poskytl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Daniel Miklós, MBA.

Každoročně se této akce zúčastňuje velký počet návštěvníků z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru České i Slovenské republiky, ale také odborně způsobilé osoby a technici požární ochrany. Dále se konference účastní i vyučující středních a vysokých škol se zaměřením na požární ochranu, projektanti i další zástupci soukromého sektoru zabývající se výrobou či službami v oblasti požární ochrany. Za SH ČMS byla přítomna Bc. Nikola Fenclová, referentka úseku prevence ÚORP SH ČMS a vedoucí OORP OSH Rakovník.

Úvodního slova konference se ujali primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda, náměstek generálního ředitele HZS ČR pro lidské zdroje plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D.LL.M, ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš a děkan fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB Ostrava doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA.

Po zahájení už následovaly jednotlivé body programu. Nejrůznější témata z oblasti požární ochrany představili např. Záchranný útvar HZS ČR, Krajské riaditel´stvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, HZS Středočeského kraje, PRAKAB Pražská kabelovna s. r. o., HZS Hlavního města Prahy, HZS Moravskoslezského kraje či Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích.

Následující 26. ročník konference požární ochrany „Červený kohout“ je naplánován na 18. – 19. 4. 2023.

Bc. Nikola Fenclová

referentka pro úsek prevence