Mezinárodní environmentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod (MEVPIS) ve Vodňanech ožilo 4. – 5. 10. 2022 konferencí Bezpečná společnost 2022, kde ústředním tématem byl člověk, jakožto pomyslný pátý živel přírody.

Konference se konala po záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a člena výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Šimona Hellera. Z řad SH ČMS se této konference zúčastnili referent Ústřední odborné rady prevence Nikola Fenclová, vedoucí Ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva Pavel Říha a vedoucí úseku represe, prevence a ochrany obyvatelstva Martin Štěpánek.

Po zahájení konference začal první blok příspěvků, který byl zaměřen na krizové řízení. První příspěvek byl věnován řešení následků tornáda v roce 2021 v rámci obce Lužice, kdy ze strategické úrovně popsal situaci starosta této obce Mgr. Tomáš Klásek a zároveň plk. Ing. Jiří Chmel z HZS Jihočeského kraje ji nastínil z pohledu zasahujících, tedy z úrovně taktické. V rámci druhého příspěvku jsme byli informováni o průběhu zvládání situace ohledně onemocnění covid-19 v podmínkách Jihočeského kraje prostřednictvím ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Květoslavy Kotrbové, Ph.D. Závěrem tohoto bloku dostal slovo Ing. Zdeněk Šebelka, který, jakožto zástupce firmy Colsys, se zaměřil na varovací systémy a moderní možnosti využití technologií jako základní prvek ochrany člověka a představil inovativní formu Jednotného systému varování a vyrozumění.

V rámci druhého bloku, zaměřeného na záchranné práce, byla v rámci prvního příspěvku představena nová publikace „Nestátní neziskové organizace, dobrovolníci a možnosti spolupráce při mimořádné události“. Dále vystoupili Ing. Marta Spálenková, vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje a plk. Ing. Jana Neškodná a mjr. Mgr. Tomáš Adámek, zástupci HZS Jihočeského kraje, kteří společně přednášeli o Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Jihočeském kraji. Třetím příspěvkem bylo pojednání o kulturních odlišnostech a jejich vliv na poskytování humanitární pomoci od plk. Ing. Miroslava Lukeše z MV Generálního ředitelství HZS ČR.

Závěrem dne jsme se dostali do třetího bloku, který byl orientován na psychosociální pomoc, humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Počáteční příspěvek tohoto bloku byl zaměřen na člověka a možnost ochrany před dopadem kosmického tělesa a její mezinárodní provázanost, který přednesli astronom Observatoře Kleť Ing. Miloš Tichý, Ph.D. a ředitelka Observatoře Kleť a Hvězdárny a planetária České Budějovice Ing. Jana Tichá. Dále doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD, MBA z Fakulty politických věd a mezinárodních vztahů UMB v Bánské Bystrici poukázal na společnost a potřebu vzdělávání v oblasti bezpečnosti. Na závěr tohoto bloku i celého dne byla Ing. Zdeňkem Rauthauským a Ing. Milošem Veselým z Centra pro bezpečný stát představena nová technologie v procesu vzdělávání, tedy vzdělávací projekt v rámci virtuální reality.

Druhý konferenční den probíhal pracovní seminář, kde si účastníci konference mohli vyzkoušet právě nové technologie vzdělávání, které nám byly představeny na závěr předchozího dne. Jednalo se tedy o bližší seznámení se s konkrétními nástroji virtuální reality, které mohou být implementovány v procesu vzdělávání se zaměřením na bezpečnost.

Bc. Nikola Fenclová

referent úseku prevence