Zasedání Aktivu Zasloužilých hasičů

Poprvé od konání VI. sjezdu SH ČMS bylo svoláno zasedání Aktivu zasloužilých hasičů SH ČMS. Výkonný výbor SH ČMS na svém prvním jednání schválil čestného náměstka starostky SH ČMS Josefa Netíka vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů, který svolal zasedání krajských vedoucích aktivů zasloužilých hasičů do Pardubického kraje. Jednání se uskutečnilo ve dnech 4. - 5. 11. 2021 ve školícím zařízením Pardubického kraje v Prostřední Lipce.

Ve velmi krásném objektu bývalé budovy celní správy se sjelo celkem 12 vedoucích krajských aktivů zasloužilých hasičů a také 8 hostů, mezi kterými byl první náměstek starostky SH ČMS Josef Bidmon, náměstek starostky Jan Aulický, čestný náměstek starostky Lubomír Janeba, starosta OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička, jeho náměstek Jiří Sazima a bývalá starostka OSH Ústí nad Orlicí Eva Faltusová. Mimo samotné jednání byla na programu i návštěva města Králíky, kterým nás provedl předseda Klubu seniorů Králíky Ladislav Křivohlávek. Všechny účastníky jednání přivítal na městském úřadě Králíky starosta města Václav Kubín, který velmi krásně pohovořil o historii i současnosti města. Po velmi obsáhlé diskusi se účastníci setkání zapsali do pamětní knihy města. Po rozloučení se účastníci odebrali do nedalekého východočeského památníku celnictví, který vypovídá o celnictví od starověkého Egypta po současnost. Byla to velice krásná a poučná expozice.

Samotné jednání AZH proběhlo ve večerních a dopoledních hodinách druhého dne. Jednání bylo zaměřeno především na seznámení všech členů Aktivu zasloužilých hasičů SH ČMS. Představitelé SH ČMS pohovořili o plánech a koncepcích nového vedení a všechny informovali o proběhlých jednáních ústředních a rozhodovacích orgánů SH ČMS. Velice působivá byla diskuse samotných členů (vedoucích krajských aktivů zasloužilých hasičů), kde jednotliví členové promluvili o jejich zkušenostech a jednáních v krajích. Toto první jednání splnilo svůj účel a je třeba poděkovat za zprostředkování především KSH Pardubického kraje, OSH, a dále zástupcům klubu seniorů Králíky a Evě Faltusové.  

Foto: Jan Aulický (beseda se starostou města Králíky)

AZH 2021