Dne 2.8.2022 proběhlo setkání zasloužilých hasičů OSH Pardubice. Ze šestnácti pozvaných dorazilo do „Klubovny dobrovolných hasičů města Holice“ dvanáct členů včetně dvou nových, kteří si převezmou titul v podzimních měsících letošního roku. Další čtyři členové se omluvili ze zdravotních důvodů nebo jiných povinností. Na úvod setkání přivítal hosty vedoucí aktivu bratr Miroslav Vaniš. Zasloužilé hasiče okresu Pardubice přišel pozdravit starosta města Holic pan Ondřej Výborný, který jim poděkoval za jejich dlouholetou práci ve sborech. Ve zdravici zmínil výbornou spolupráci s místním sborem, na který se může spolehnout. Pan starosta města informoval, že momentálně pět členů jednotky Holice zasahují u požáru v Českém Švýcarsku. Pan starosta setrval ve vřelé debatě se zasloužilými hasiči. Setkání ZH byl přítomen i starosta OSH pan Jiří Bolehovský, jenž zasloužilým hasičům též poděkoval za jejich letitou činnost v požární práci v jednotkách i sborech. Po neformální besedě se všichni odebrali do garáží SDH Holice, kde je členové výjezdové jednotky seznámili s technikou, která zůstala v garážích po výjezdu cisterny Scanie do Českého Švýcarska. Ochotně zodpovídali dotazy zasloužilých hasičů. Po seznámení s technikou JPO Holice se zúčastnění přesunuli do vedlejší budovy HZS stanice Holice, kde je přivítal vedoucí směny Oldřich Šmatera. V neformální diskuzi všem vysvětlil problematiku zařazení na zásahy jednotky na dálnici D35 v pásmu Ostrov – Opatovice nad Labem. Kladně ohodnotil spolupráci s jednotkou JPO Holice. Po prohlídce garáží se všichni přemístili do místního Kulturního domu, kde je přivítala vedoucí paní Eva Hlaváčková, která všechny provedla Kulturním domem, který letos slaví 60 let od jeho otevření. Prohlídku zahájili v protiatomovém krytu, kde jsou umístěny v samostatné expozici promítací stroje z původního kina. K vidění byla i původní telefonní ústředna krytu. Po prohlídce se všichni přemístili do místní restaurace na oběd, který všem moc chutnal. Po té všichni navštívili muzeum Dr. Emila Holuba, kde nás přivítaly pracovnice muzea paní Jitka Koudelková a Anička Provazníková. Po shlédnutí filmu o Dr. Emilu Holubovi a prohlídce vystavených exponátů z Holubových cest do Afriky , následovala prohlídka školy ZŠU Karla Malicha, kde nás ochotně provedl pan Miroslav Hrdý. Seznámil nás s činností školy a jejím využití. Na závěr všichni přešli do historické budovy Sokolovny, kde byl závěrečný bod setkání a to : káva se zákuskem na terase. Beseda plynule pokračovala v příjemné atmosféře. Této besedy se zúčastnil i náměstek starostky SH ČMS a starosta KSH Pardubického kraje pan Josef Bidmon.


Starosta OSH Pardubice

 

Aktiv ZH OSHP 1

Aktiv ZH OSHP 2