ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

v Jablonci nad Nisou v Libereckém kraji

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS
  3. Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH
  4. Podrobné informace z krajských Aktivů ZH, včetně informací z jednotlivých OSH (všichni členové AZH)
  5. Příprava podzimního zasedání AZH
  6. Diskuze, výměna zkušeností
  7. Závěr

Přítomni: dle prezenční listiny

Ad.1  Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal hosty a přítomné účastníky jednání.

Hosté – starostka KSH Libereckého kraje a starostka zdejšího okresu a členka Výkonného výboru SH ČMS ses.Jiřina Brychcí. Vedoucí aktivu br.Josef Netík velice ocenil, že na zahájení jednání přijely také starostky okresů Liberec a Semily, ses.Renata Šimíková a ses.Kateřina Slavíková. Dalšími milými hosty byla i náměstkyně primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Jana Hamplová a za profesionální hasiče osobně ředitel HZS Libereckého kraje plk. Jan Hadrbolec. Mezi významné hosty patřila i ses. Tereza Vosyková – asistentka starostky SH ČMS

br. Netík požádal všechny přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku všech zemřelých hasičů

Ad.2  br.Souček informoval o kontrole zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS, které proběhlo v listopadu 2022 v Jihomoravském kraji, bez připomínek

Ad.3  Informace z jednání VV SH ČMS, včetně připravovaných akcí, podrobně informovaly členka Výkonného výboru SH ČMS ses.Jiřina Brychcí a asistentka starostky SH ČMS ses.Tereza Vosyková. Zároveň s tímto bodem jednání proběhla i zdravice všech hostů.

Ad.4  Přítomní zástupci jednotlivých krajů přednesli osobně svá hodnocení o činnosti krajských AZH za uplynulé období, kde upozornili na problémy a klady v činnosti AZH. Závěrem zástupci krajských AZH kladně hodnotili informace, které získávají výměnou zkušeností pro svoji činnost. Písemnou zprávu předal kraj Ústecký a Liberecký

Ad.5  Do bouřlivé, ale kamarádské a plodné diskuze se přihlásili všichni zástupci krajských aktivů. Diskutovalo se o problémech, úspěších, či dílčích nedostatcích. Opětovně se všichni shodli na velikém přínosu pro všechny krajské vedoucí pořádání těchto zasedání v jednotlivých krajích. Uspořádání podzimního zasedání AZH proběhne v Domažlicích, kraji Plzeňském.

Ad.6 Závěrem kraj.vedoucí poděkovali br.Netíkovi za jeho celoživotní přínos pro hasiče jako takové, zejména pro Zasloužilé hasiče a popřáli mu k jeho práci hodně zdraví a životní pohody. Všichni se těší na podzimní zasedání u br.Alberta Jíry v Plzeňském kraji. Jarní zasedání se začíná rysovat v Ústeckém kraji u br.Václava Hančara

Zapsal:

Rudolf Souček

Vedoucí AZH JMK