Zasloužilí hasiči 7. okrsku Praha západ navštívili obec Lány

Ve čtvrtek 24. 5., se uskutečnil v rámci oslav 100. výročí založení československé státnosti zájezd do Masarykových Lán. Ve čtvrtek, v 7,30 hod. v počtu dvanácti osob nasedli ZH před klíneckou hasičskou zbrojnicí do WV z SDH Klínec, řízeného br. Fr.Obermajerem ml.  a soukromého vozu sestry Myslínové Cejpkové, aby navštívili Lány, obec, která má něco přes 2 000 obyvatel. Hlavním cílem kromě seznámení se s obcí bylo uctění osobnosti prvního prezidenta – osvoboditele Tomáše Garyka Masaryka, jako zakladatele státu.

Do Lán jsme dojeli v pořádku a podle časového plánu výletu. Vyzvedli jsme před svým domem místního ZH a bývalého kronikáře obce, br. Františka Poštu, který nás v Lánech provázel a poskytl mnoho informací o obci, místním SDH i o TGM, jak se zachoval v paměti místních občanů.

Nejprve jsme navštívili presidentův rodinný hrob na lánském hřbitově, vyslechli krátkou vzpomínku na TGM, položili kytici a společně zazpívali oblíbenou píseň TGM Ach synku, synku za doprovodu houslí ZH Jaroslava Nováka. Po tomto pietním aktu a chvilce citového pohnutí, jsme se u hrobu vyfotografovali.

Následoval přejezd do muzea TGM, poblíže lánského zámku, kde jsme shlédli smyčku filmových dokumentů ze života TGM, jeho oblíbeného pobytu v Lánech, dokument o obci a další pěknou expozici tohoto muzea, otevřeného v roce 2003. Rovněž jsme učinili záznam do návštěvní knihy s podpisy.

Poté jsme navštívili Obecní úřad. V jeho  obřadní síni nás uvítal a seznámil se životem obce lánský starosta pan Karel Sklenička. V tomto seznámení bylo cítit starost o chod, vzhled obce, o čem jsme se přesvědčili při pochůzce obcí. Velikou podporu obec věnuje mnoha místním zájmovým sdružením, včetně SDH. Nakonec přijetí jsme si navzájem vyměnili dárky a bratru Poštovi předali „Poděkování 7. okrsku za pomoc při organizaci zájezdu“. S naším  poděkováním jsme se s panem starostou rozloučili.

To už nastal čas oběda, kdy nás br. Pošta zavedl do pěkné, čisté restaurace v další části obce ve Vašírově, kde jsme si na jídle a pití velice pochutnali a poklábosili. Můžeme každému doporučit.

Po obědě jsme odvezli domů našeho průvodce ZH Poštu, který se z další části pro špatnou chůzi omluvil. Pozval nás též na tradiční Masarykovou vatru, kterou pořádají lánští hasiči v sobotu, 6. září, kde pravidelným účastníkem je prezident republiky. 

Před branou lánského zámku jsme museli chvíli počkat, než hradní stráž otevře tuto vstupní bránu přesně o 14. hodině. Mezi tím někteří naši ZH navštívili ještě zdejší muzeum závodních automobilů, včetně F 1. Po otevření a zaplacení vstupného jsme navštívili zámecký palmový skleník, někteří se podle svých zdravotních možností prošli po vyhrazených cestičkách zámeckým parkem, jiní zasedli na lavičky a vychutnávali si jeho krásu, které vévodí lánský zámek.

Z této pohody nás bohužel vytrhl dešťový temný mrak, který urychlil náš dřívější odjezd. Zájezd se po všech stránkách vydařil. Splnil náš cíl, jako ZH přispět tak oslavě 100. výročí naší republiky.

Za ZH 7. okrsku Praha západ

Zdeněk Rychlý