Setkání Zasloužilých hasičů  a nositelů Řádu sv. Floriána v Jablonném nad Orlicí dne 13. dubna 2019

V podvečer 12. dubna 2019 bylo před restaurací u Dubu v Jablonném nad Orlicí na  Ústeckoorlicku rušno. To místní dobrovolní hasiči pod vedením starosty sboru Pavla Pecha připravovali a dolaďovali  vše pro zítřejší setkání zasloužilých hasičů okresu Ústí nad Orlicí. Již potřetí se setkání uskutečnilo i za účasti hasičů mající Řád sv. Floriána.

Ráno již v 8.30 se začali sjíždět hasiči z celého okresu, vítal je jeden z nejstarších hasičů SDH Jablonné a nechyběla  kapka slivovice a  děvčata  podávala letohradské koláčky. Sál zdobily prapory celého okrsku a než si  přítomní hasiči zasedli na svá místa, mohli si prohlédnout výstavku nejen historickou, ale i současnou. Byly také připraveny  fotografie z různých setkání,(které pravidelně připravují manželé Láskovi). Nechyběla ani nástěnka bývalého starosty OSH Emila Duška, který nás opustil v roce 2018. Na stolech byly připraveny k zakousnutí  koláče, zákusky či jednohubky.

Přesto, že oficielní setkání mělo 10 minut zpoždění, určitě to neovlivnilo tento den a 67 hasičů  včetně doprovodu se mohlo těšit,  co přinese tato sobota.

Jako první vystoupil starosta města Miroslav Wágner, který přítomné  hasiče seznámil s tím co vše dokázalo město  postavit či opravit. Následoval starosta sboru dobrovolných hasičů Pavel Pech, senátor ČR Petr Šilar, Ing. Libor Dušek za HZS Üstí nad Orlicí či ředitel pobočky HVP Jičín Břetislav Holšán. Za OSH ČMS v Ústí nad Orlicí  vystoupil Josef Matějka,  který přítomné seznámil s  informacemi z OSH v Ústí nad Orlicí.

Významný host tohoto setkání byl Martin Netolický, hejtman Pk, který patří mezi pravidelné hosty při těchto setkáních. Vážíme si toho,  že  si vždy najde čas a zavítá mezi hasiče. Je to výraz úcty a poděkování těm, kteří mají již nárok na odpočinek. Ve svém vystoupení hovořil o událostech, které hýbou naší společností,  ať již se to týká spalniček či kůrovce, které nedají spát příslušným orgánům. Samozřejmě nezapomněl poděkovat za práci, kterou dobrovolní hasiči odvedli na poli požární ochrany. Nemohl chybět ani krajský starosta Josef Bidmon, který taktéž seznámil přítomné hasiče s informacemi na úseku požární ochrany.

Zpestřením dopoledne bylo vstoupení mladých hasičů, pod vedením Martina Šlesingra či vystoupení „zralejších“  děvčat, pod názvem Jablonecká beseda.

 Eva Faltusová, vedoucí aktivu ZH připomněla úmrtí ZH, která nás  provázejí a představila ty, kteří v letošním roce obdrží titul ZH. Poděkovala za práci, nejen hasičům, ale i aktivu ZH, který se vždy podílí na těchto setkáních a popřála hodně zdraví i životního elánu. Obědem oficielní část skončila, nastalo focení a  pak již hudba hrála nejen k tanci i poslechu,ale především nastal čas k tomu, aby si hasiči mezi sebou popovídali a zavzpomínali.  A to je jeden z hlavních cílů tohoto setkání. Při stisku ruky při loučení se již všichni těšili na další setkání. Chtěla bych touto cestou poděkovat především sboru SDH Jablonné nad Orlicí a starostovi města panu Miroslavu Wágnerovi za přístup k této akci, vždyť se jednalo o setkání 67 hasičů a nespočet členů z místního sboru, kteří přispěli k tomu krásnému setkání a neopomněli dát i pěkné dárky do tašek a pro každou přítomnou ženu i malou kytičku. Je to úcta a poděkování  starším hasičům, že se na ně nezapomíná.

 

Za ZH:  Eva Faltusová