Zasloužilí hasiči ze Středočeského kraje se setkali na zámku Berchtold

Nedaleko Velkých Popovic na okrese Praha-východ se v obci Kunice, resp. v její části Vidovice, nachází romanticky vyhlížející zámek vybudovaný v poslední čtvrtině 19. století, stavebně upravený již na počátku 20. století, v jehož druhé polovině sloužil pro potřeby armády, kdy nebyla respektována jeho historická hodnota. Později chátrající stavba je nyní v majetku manželů Růžičkových, kteří zdevastovanou budovu přeměnili v nádherný objekt obklopený udržovaným parkem. Právě toto místo, které je symbolem lidského zápalu pro dobrou věc a neuvěřitelného množství práce, se stalo dne 12. června 2019 místem, kde se setkali Zasloužilí hasiči Středočeského kraje. Jedná se tedy o určitou symboliku, kdy ti, kteří věnovali dlouhé roky činnosti v oblasti dobrovolného hasičstva, se mohli setkat právě zde.

Setkání bylo pojato jako akce s celodenním programem. Zasloužilí hasiči z jednotlivých okresů Středočeského kraje spolu se svým doprovodem z řad rodinných příslušníků či představitelů okresních sdružení přijížděli během dopoledních hodin. Následovalo přivítání hostů panem Oldřichem Lacinou, starostou Krajského sdružení Středočeského kraje, a rovněž panem Josefem Pávem, vedoucím Aktivu Zasloužilých hasičů Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje.  Promluvila také paní Markéta Hrušková, starostka Okresního sdružení hasičů Praha-východ, které se letos stalo hostitelskou lokalitou tohoto každoročního setkání. Výrazná organizační činnost spočívala v rukou pana Františka Pokorného, vedoucího Aktivu Zasloužilých hasičů na okrese Praha-východ, jemuž zcela jistě náleží velké poděkování za veškerou práci. Společně s jmenovanými dále uvítal hosty pan Václav Růžička, majitel zámku Berchtold, díky jehož laskavosti a podpoře bylo možno toto setkání uskutečnit. Poděkování patří také panu Miloši Sobotovi z Hasičské vzájemné pojišťovny, jenž byl hostem tohoto setkání.

Během celého dne k tanci a poslechu zahrály dvě hudební kapely a všichni účastníci mohli využít čas nejen tancem, ale zejména vzájemným rozprávěním i prohlídkou rekonstruovaných zámeckých interiérů. Pan Oldřich Lacina při této významné příležitosti předal několik Záslužných medailí Středočeského kraje vybraným Zasloužilým hasičům jako poděkování za jejich obětavou práci. Předávání se spolu s p. Lacinou ujali také náměstkové starosty KSH – paní Dana Vilímková a Bc. Václav Jankovský. V závěru celé akce, tedy v pozdějších odpoledních hodinách, obdrželi všichni hosté malý dárek jako vzpomínku na toto setkání. Zbývá dodat, že role moderátora se zcela profesionálně ujal pan Tomáš Mondschein ze Sboru dobrovolných hasičů Svojšovice.

Velice nás těší každoroční velký zájem o Krajské setkání Zasloužilých hasičů. V letošním roce se jich z celého Středočeského kraje sjelo 112 a společně i s doprovodem se druhou červnovou středu nacházelo v areálu zámku Berchtold téměř 180 účastníků. Navzdory velmi teplému letnímu počasí, kdy slunce chvílemi až nelítostivě pražilo, nenastaly žádné zdravotní komplikace u našich hostů, za což jsme velice rádi a doufáme, že se na setkání všem líbilo.

Děkujeme ještě jednou všem hostům, organizátorům a majitelům zámku Berchtold za krásně strávený den. Naše velké poděkování náleží rovněž Krajskému úřadu Středočeského kraje za finanční podporu, bez níž bychom tuto akci nemohli uskutečnit. Veškeré pomoci a spolupráce si velmi vážíme.

Těšíme se za rok opět na shledanou!

Petra Myslínová Cejpková, kancelář KSH