V rámci velmi dobré spolupráce Klubu zasloužilých hasičů 7. okrsku Praha - západ se spolkem Vltavan Čechy, konkrétně s Vltavanem Davle, se  6. 9. 2019 uskutečnila projížďka na replice šífu „Šenáku“ po hladině Vltavy v okolí Davle. Akce se zúčastnilo 8 zasloužilých hasičů ve vycházkových stejnokrojích. Tato replika šífu byla za velkého úsilí Vltavanů spuštěna na vodu Vltavy na pražské Náplavce v loňském roce, jako příspěvek k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Této události byl přítomen i zástupce Klubu ZH a tím prakticky počala užší spolupráce mezi oběma spolky a vzájemné návštěvy na akcích obou spolků (smuteční tryzna u sochy Vltavy, Floriánská mše, valné hromady, vernisáže výstav v NZM a Parlamentu ČR a další).

Kromě samotné projížďky na šífu, kde nás přivítal předseda davelského Vltavanu bratr Josef Bílek, jsme se z jeho paluby přesunuli k prohlídce Ostrova (jedná se přímo o pojmenování místa) u Davle, kde jsou zbytky bývalého benediktínského kláštera Stětí sv. Jana Křtitele z roku 999, druhého nejstaršího v Čechách. Mnozí o jeho lokaci, či jeho bývalé existenci ví, ale za jeho bližším poznáním na Ostrov nevkročili, jen jej sledovali z jízdy autem či na parníku. Zde se nám dostalo od bratra předsedy davelského Vltavanu Josefa Bílka erudovaného vkladu o jeho vzniku a zkáze. Po opětovném „nalodění“ jsme Ostrov obepluli druhou stranou pod Sekankou (v dávné minulosti industriální vesnice, patřící klášteru), zapluli ze soutoku proti toku Sázavy, lemovaném spoustou rekreačních chat, přikrčených pod skálou Sekanky. Po návratu do přístaviště jsme se, s šífem a hlavně s jeho příjemnou posádkou rozloučili. Krásný zážitek, který se nám vryl do paměti, třebaže je to tak blízko našich domovů, tak to bylo zase jiné, než to vše známe ze všedního života.

Další poznávací akcí návštěvy v Davli byla prohlídka krásného místního vltavanského muzea, kterým nás zasvěceně provedla sestra Jitka Veverková, bývalá ředitelka školy v Davli. Obdivovat bylo co, neboť řada dokumentů a exponátů svědčí o bohaté činnosti místního Vltavanu. Další pěkný zážitek a poděkování za udržování tradic spolku.

Posledním bodem naší návštěvy v Davli byla prohlídka velmi starobylého kostela sv. Kiliána, který stojí proti bývalému klášteru, oddělený řekou a silnicí do Štěchovic. Kostel k prohlídce nám laskavě otevřela a podala výklad velmi ochotně paní Ludmila Žemličková, která se o kostel velice pečlivě stará. I tato sakrální stavba v nás zanechala silný dojem. Kromě interiéru kostela jsme mohli obdivovat i odkrytou část původního zdiva se vzácnou  kachlovou dlaždicí, pocházející z dílny zničeného kláštera a relikviář s částí prstu sv. Kiliána, darovaným opatem bavorského kláštera v Niederaltaichu při oslavě milénia Ostrovského kláštera.

Velice zdařilá akce ZH, která přinesla další utužení spolupráce mezi oběma spolky, vyznávající bohaté tradice a historii kraje, ve kterém žijeme. Bratři Vltavané, velký dík! Městys Davle může být na Vaši spolkovou a propagační činnost městyse hrdý. Těšíme se na další spolupráci!

Za Klub ZH 7. okrsku Zdeněk Rychlý