Shromáždění starostů OSH schválilo na svém jednání dne 23. října 2021 Zaměření činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2021+.