ÚORVO projednala dne 2. 3. 2022 na svém jednání podněty Výkonného výboru obsažené v usnesení 20/20-1-2022.

 

Slavnostní šňůry

Stejnokrojový předpis SH ČMS upravuje jejich nošení obecně, tedy že se nosí při slavnostních příležitostech a pietních aktech.

Rada se shodla, že nelze paušálně vyjmenovat veškeré příležitosti, při kterých je nošení slavnostních šňůr vhodné a kdy nikoli, a doporučuje držet se platného znění Stejnokrojového předpisu dle těchto bodů:

  • Hlava V., čl. 4, který upravuje nošení vyznamenání in natura – při nošení slavnostních šňůr postupovat obdobně
  • Hlava III., čl. 1, písm. c): Druh a úpravu stejnokroje určuje pořádající orgán.
  • Hlava VII., čl. 2, písm. b) a c): Orgány všech stupňů SH ČMS jsou povinny stanovit při organizování jednotlivých akcí druh a způsob použití stejnokroje a dohlížet na dodržování všech ustanovení tohoto předpisu.

 

Organizace pohřbů

Organizace pohřbů je velice individuální záležitostí, při které je nutno zohlednit zejména tyto faktory:

  • druh obřadu (církevní, občanský, …),
  • místo obřadu (obřadní síň, kostel, hřbitov, …),
  • místní zvyklosti či tradice.

Především je však nutné respektovat přání rodiny a při organizaci pohřbu postupovat ve vzájemné součinnosti.

V případě držení čestné stráže je vhodné postupovat dle Cvičebního řádu jednotek požární ochrany – metodický list č. 13/PŘV – Čestná jednotka při zvláštních příležitostech.